• Voorzitter Jacco van den Essenburg van de stichting Burgerinitiatief Woudenberg.

    Hannie Lamberink

Burgerinitiatief teleurgesteld in de gemeente Woudenberg

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg denkt niet mee in een oplossing voor de huisvestingsproblematiek van Burgerinitiatief Woudenberg. Dat zegt voorzitter Jacco van den Essenburg van de stichting na afloop van het gesprek dat hij dinsdagmiddag met de gemeente had. ,,We zijn teleurgesteld in de uitkomst hiervan.´´

André van der Velde

Momenteel is de stichting nog gevestigd in de garage van een pand aan de Nijverheidsweg, maar daar moet zij eind januari uit. Voor dat pand hoefde geen huur te worden betaald. De nieuwe locatie die Van den Essenburg op het oog heeft, tegenover het huidige onderkomen, kost 1250 euro huur per maand. Van de gemeente hoopte hij directe of indirecte steun te krijgen. Die hulp heeft de stichting niet gekregen, zo bleek dinsdag.

PROBLEEM ,,Sterker nog ik heb er een probleem bijgekregen´´', stelt Van den Essenburg . ,,We begrijpen natuurlijk heel goed dat financiële steun vanuit de gemeente niet mogelijk zou zijn. Maar nu blijkt dat voor het pand waar we naartoe willen, een ontheffingsvergunning moet worden aangevraagd. Dat duurt acht weken. Dat had de gemeente ons veel eerder kunnen we zeggen, we hebben nota bene in december overleg met elkaar gehad.''

Des te opvallender is het volgens Van den Essenburg dat gemeente de stichting heeft geadviseerd zich in het pand met andere Woudenbergse organisaties te vestigen, zodat de huurlasten kunnen worden verdeeld. ,,Dit terwijl dus eerst een ontheffingsvergunning moet worden aangevraagd en het pand in de nabije toekomst moet wijken voor woningbouw.''  Voor Van den Essenburg is het duidelijk: ,,De gemeente denkt niet mee in oplossingen."

Hij heeft zijn hoop gevestigd op donateurs sponsoren. ,,We zijn goed op weg met donateurs werven en sponsoren maar hebben nog aardig wat donateurs nodig. Daarnaast hebben we een fondsenwerver aan het werk gezet. Maar dit heeft meestal wel een aanloop nodig, helaas heeft dit nog niet iets concreets opgeleverd.´´

REACTIE GEMEENTE De gemeente Woudenberg geeft in een reactie aan sinds begin december 2018 in gesprek te zijn met Burgerinitiatief over alternatieve huisvesting. ,,Tijdens deze gesprekken heeft de gemeente meegedacht over mogelijke huisvesting in Woudenberg. Daarnaast hebben wij de heer Van den Essenburg gestimuleerd om samenwerkingen aan te gaan met andere initiatieven om de huurkosten te delen.´´ De gemeente erkent dat een ontheffingsvergunning moet worden aangevraagd en dat die termijn acht weken duurt. ,,Maar zodra wij de aanvraag hebben ontvangen, zetten wij ons in voor spoedige afwikkeling van de aanvraag. Vanzelfsprekend zetten wij ons in voor bespoediging.´´

WAARDERING Wethouder Marleen Treep-Wolfswinkel onderstreept dat. ,,De gemeente Woudenberg heeft veel waardering voor de activiteiten van Burgerinitiatief Woudenberg voor inwoners die moeilijk rond kunnen komen. Wij spannen ons in om de heer Van den Essenburg te ondersteunen om zijn activiteiten voort te zetten. Het gaat dan wel om ondersteuning die mogelijk is binnen de geldende regels voor vergunning- en subsidieverlening."

De stichting Burgerinitiatief Woudenberg is in het voorjaar van 2017 officieel opgericht ondersteunt wekelijks zo´n honderd huishoudens met onder meer voedsel en kleding.