Burgemeester Cnossen pleit voor structurele verhoging personeelsbudget

WOUDENBERG  In de raadscommissievergadering van afgelopen week pleitte burgemeester Titia Cnossen er voor om akkoord te gaan met het collegevoorstel voor een structurele verhoging van 50.000 euro voor externe inhuur van personeel en 25.000 euro voor verhoging van het personeelsbudget.

Joke van der Heide

 

Meerdere fracties stelden juist voor om dit budget om te draaien en de forse inhuur te vervangen door het aannemen van extra personeel. De werkdruk en het daarmee deels samenhangende ziekteverzuim zou daardoor moeten verlagen.

De burgemeester was het niet eens met deze stelling. Zij gaf aan dat verhoging van het budget voor externe inhuur deels bedoeld is voor vervanging bij ziekte en deels om korte pieken op te vangen in het werk. Het gaat hier om nieuwe taken en eisen die aan de gemeente worden gesteld op het gebied van participatie, communicatie, de nieuwe dienstverlening, beveiliging en automatisering. Tijdelijke klussen, waarvoor het volgens de burgemeester goed is als deze op de rails worden gezet door het inhuren van extern personeel. ,,Het motorblok zijn onze ambtenaren en rondom dit blok springt extern personeel soms tijdelijk bij. Zo kunnen wij met een beperkte organisatie onze ambitieuze gemeente draaiende houden", legt zij uit.

Het extra personeelsbudget van 25.000 euro is volgens de gemeente nodig om de werkdruk op een verantwoord niveau te krijgen en te voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. De invoering van de nieuwe omgevingswet in 2019, waarbij de defensieve regelgeving wordt losgelaten en bewoners mee beslissen over hun eigen ruimte vraagt ook om extra personeelsbudget van twee fulltime medewerkers met een budget van 170.000 euro. Dit budget plus de invoeringskosten van 285.000 euro en de vraag wanneer deze kosten gaan spelen, leidde ook tot veel vragen.