Burgemeester brengt bloemen

SCHERPENZEEL Burgemeester Ben Visser heeft onlangs persoonlijk een bloemetje afgeleverd bij Gert en Rita van Ginkel op boerderij De Pol. Hoewel misschien snel de indruk zou ontstaan dat de attentie betrekking had op de perikelen tussen de familie Van Ginkel en de gemeente rond het waterstructuurplan (deze week in Scherpenzeelse Krant), bleek dit niet het geval.

De Van Ginkels hadden van de gemeente nog een bedankje tegoed voor de oplossing die zij hebben aangedragen voor de stalling van een paard dat altijd heeft gestaan op het paardenweitje, dat moet wijken voor de nieuwbouw in plan Heijhorst. De eigenaar kan zijn ros namelijk verhuizen naar een stukje weiland van het aan het plan Heijhorst grenzende perceel van de familie Van Ginkel. Markant genoeg hetzelfde perceel waar de gemeente onlangs zonder overleg een hele rij bomen en wat grond liet verwijderen. De oplossing van dat probleem zal wel wat meer vereisen dan een fraai boeket.