• Brandweer Woudenberg

    Foto Van Denderen

Brandweerpost Woudenberg gaat reanimeren

WOUDENBERG Naar verwachting halverwege maart gaat de Brandweerpost Woudenberg starten met het verlenen bij hulp in geval van een reanimatie. Dit was voorheen altijd alleen een taak van de ambulance. ,,We doen dit om levens te kunnen redden."

 

Door Gerjanne van de Waerdt

Deze hervorming is niet alleen plaatselijk, maar regionaal besloten. Dat betekent dat alle 67 posten van de VRU (Veiligheidsregio Utrecht) uiteindelijk in staat zullen zijn om uit te rukken bij reanimatie. Er zijn al vier korpsen (waaronder ook de post Renswoude) begonnen met uitrukken voor reanimatie, maar de post Woudenberg begint vanaf halverwege maart met het inzetten van de AED.

 

TIJDWINST Postcommandant van Woudenberg, René Mulder, legt het een en ander uit. ,,Dit is besloten door de VRU omdat de brandweer soms sneller ter plaatse kan zijn dan het ambulancepersoneel. Voor de ambulance staat een wettelijke opkomsttijd van vijftien minuten, terwijl de brandweer al binnen acht minuten ter plaatse moet kunnen zijn.''

Er bestaat natuurlijk een kans dat de ambulances eerder of tegelijkertijd ter plaatse kunnen zijn. ,,Dan zijn wij niet direct meer nodig, maar kunnen we het ambulancepersoneel wel ondersteunen", zegt Mulder. ,,Het gaat puur om de tijdwinst, we kunnen levens redden met een paar minuten verschil. In Renswoude heeft al enkele keren een succesvolle reanimatie plaatsgevonden vanwege deze tijdwinst."

Om zo snel mogelijk hulp te kunnen verlenen, worden de brandweermensen op een afwijkende manier gealarmeerd. In plaats van te wachten op een opkomst van zes mensen rukt de brandweer al uit bij een opkomst van drie mensen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een voertuig dat kleiner is dan het traditionele blusvoertuig bij brand. Het kan natuurlijk gebeuren dat er al burgers aan het reanimeren zijn zodra de brandweer ter plaatse komt. Echter, niet overal is een AED voorhanden. Daarom kan de brandweer in zo'n situatie uitkomst bieden.

 

OPLEIDING Mulder vertelt dat de brandweermensen niet veel extra opleiding nodig hadden voor deze nieuwe taak. ,,In principe zit in elke basistraining voor brandweervrijwilliger al het aspect levensreddend handelen, waarbij reanimeren ook aan bod komt. Wel zijn er speciale avonden geweest waarbij we onder leiding van medische instructeurs een oefenprogramma hebben doorlopen. Daarbij is gebruik gemaakt van Lotus-slachtoffers. Zo zijn we voorbereid op verschillende gevallen in de praktijk."

 

De belangrijkste zichtbare verandering is uiteindelijk dat ook bij puur medische situaties een 'rode auto' komt aanrijden. De brandweerauto zal met zwaailicht en sirene aan komen rijden. ,,Medische hulpverlening is natuurlijk niet een hoofdtaak van de brandweer", zegt Mulder. ,,Het geeft ons korps een extra taak. We doen het echter toch omdat wij als hulpverleners de overlevingskans van mensen met hartfalen kunnen vergroten."