'Brandveiligheid Van Appeldoorn snel verbeteren'

WOUDENBERG Het bedrijf Van Appeldoorn Chemical Logistics BV moet de brandwerendheid van zijn opslagloodsen op korte termijn verbeteren, zodat de veiligheidsmaatregelen in overeenstemming zijn met de huidige vergunning. Dat stelt de provincie Utrecht, die met ingang van dit kalenderjaar verantwoordelijk is voor het toezicht op de onderneming.

Joke van der Heide

Woordvoerder Patricia Schalkwijk van gedeputeerde Mariëtte Pennarts­ Pouw meldt dat het plan van aanpak -in opdracht van de provincie gemaakt door de omgevingsdienst- vorige week is goedgekeurd. De verwachting is dat de omgevingsdienst volgende week de zogenoemde 'last onder bestuursdwang' vaststelt. Hierin is een hersteltermijn inbegrepen voor Van Appeldoorn.

Eind vorig jaar leek er bij het chemiebedrijf even sprake van een onaanvaardbaar veiligheidsrisico (zie ook het verhaal op pagina 3).

Schalkwijk geeft aan dat nader onderzoek naar de bouw van de (compartimenten in de) loodsen uitwees dat het gebouw beschikt over zogenaamde 'smeltankers' bij de scheidingsmuren, waardoor eventuele brand niet kan overslaan naar andere delen van de fabriek. Schalkwijk: ,,Er leek enige tijd sprake van een onaanvaardbaar veiligheidsrisico, maar dat is gelukkig niet aan de orde."

De omgevingsdienst ziet er op toe dat op bepaalde plaatsen in de loodsen zones worden vrijgehouden van brandbare stoffen om de brandveiligheid te vergroten. De loodsen worden de komende maanden voorzien van brandwerende voorzieningen om verdere risico's te beperken.

UITSTOOT STIKSTOFDIOXIDE Van Appeldoorn is een zogenaamd BRZO­bedrijf, dat valt onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen. Als zich bij Van Appeldoorn een niet beheersbare ramp voor zou doen, dan kan er onder meer uitstoot plaats vinden van stikstofdioxide. De ernst van de ramp hangt af van of en hoe de schuimblusvoorziening/sprinkler werkt.

Bij zeer stabiel weer kan de uitstoot van stikstofdioxide binnen een straal van 800 meter dodelijk zijn volgens het rampbestrijdingsplan.

Op 8 december 2015 besloot het college van burgemeester en wehouders van Woudenberg -in overleg met de provincie Utrecht- om een handhavingsproces in te zetten. Gekozen werd voor het zware handhavingsprincipe 'last onder bestuursdwang', waarbij het bedrijf gelast wordt om de ,,onaanvaardbare situatie´´ op te heffen. Hiervoor heeft de gemeente samen met de omgevingsdienst en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een plan van aanpak opgesteld om de opslagloods gefaseerd buiten bedrijf te stellen. Dit plan van aanpak is eind vorig jaar samen met een concept 'Last onder bestuursdwang' naar Van Appeldoorn toegezonden. Door een wetswijziging is vanaf 1 januari 2016 niet langer de gemeente, maar de provincie het bevoegd gezag over Van Appeldoorn.

ONAANVAARDBAAR RISICO Bij navraag aan de firma Van Appeldoorn vertelt Marianne van Appeldoorn dat er bij een eerste oppervlakkige inspectie (in de tweede helft van vorig jaar) inderdaad even sprake is geweest van een onaanvaardbaar risico.

Van Appeldoorn: ,,Later bleek dat de bouwkundige constructie van de opslagloodsen niet helemaal goed beoordeeld was en dat er geen acute gevaarlijke situatie was. Er zijn echter wel een aantal noodzakelijke aanpassingen nodig om de loodsen aan de nieuwste voorschriften en stand van de techniek te laten voldoen."

In overleg met een adviesbureau had het bedrijf gekozen voor een andere, ,,gelijkwaardige´´ oplossing. ,,Deze bleek niet geheel juist en geeft aan hoe gecompliceerd onze regelgeving is."

Het is niet de eerste keer dat er een handhavingszaak loopt bij het bedrijf Van Appeldoorn. In december 2014 speelde ook een handhavingstraject. Dit traject heeft de samenleving 20.000 euro extra gekost boven op de reguliere kosten van 20.000 euro voor controle op een BRZO­bedrijf.

Bij de behandeling van de Zomernota (vorig jaar september) werd dit bedrag zichtbaar. Burgemeester Cnossen vertelde de Woudenbergse raad dat deze extra kosten niet verhaalbaar waren op Van Appeldoorn, ondanks dat dit bedrijf volgens de burgemeester ,,willens en wetens´´ de wet had overtreden.

Het veiligheidsrisico rondom Van Appeldoorn is in 2015 ook regelmatig onderwerp van discussie geweest bij de plannen voor een consumentenplein aan de Kop van de Spoorzone.

Bij Van Appeldoorn is er als BRZO­bedrijf een rampbestrijdingsplan waarin onder meer scenario's staan bij de gevolgen van een ramp bij bepaalde windrichtingen. Bijzonder is dat dat rampbestrijdingsplan aan herziening toe is sinds 31 oktober 2015.

Het herziene ontwerp­rampbestrijdingsplan ligt -sinds 13 januari- zes weken lang ter inzage bij gemeente en provincie. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen dat ontwerpplan inzien en daarop een reactie geven. In het document wordt geen rekening gehouden, zo blijkt, met de voorgenomen verhuizing van de Hoogvliet naar de Kop van de Spoorzone.