• import
  • Joke van der Heide

Brandbrief van bewoners

WOUDENBERG Omwonenden aan de Stationsweg Oost hebben een brandbrief gestuurd naar de raad. Zij vinden dat er bij de behandeling van bestemmingsplan Hoevelaar 1 en het aanleggen van één ontsluitingsweg voor deze wijk op de N224, te snel wordt heen gewalst over de gevolgen voor de leefbaarheid van de bestaande bewoners.

Joke van der Heide

In de brief geven de bewoners aan dat de zorgen met name zitten in de toename van het verkeer door de aanleg van de nieuwe wijk en de uitbreiding van het industrieterrein. Dit leidt volgens hen tot gezondheidsrisico's door toename van fijnstof, verkeersonveilige situaties en geluidsoverlast.

ONTHEFFING Waar de gemeente vooral benadrukt dat de nieuwe wijk voor 'duurzaamheid en goede leefbaarheid' staat, wordt dit voor de bestaande bewoners volgens hen niet in acht genomen. Bezwaren over geluidsoverlast worden weggewuifd, de geluidsnormering wordt door een ontheffing van de voorkeurswaarde naar boven bijgesteld tot 56 db en de geluidsmeting voor gevelonderzoek heeft niet plaatsgevonden met een decibelmeter of andere moderne apparatuur, maar is gedaan op basis van een berekening op papier.

Aan onze redactie vertellen de bewoners dat de N224 al heel druk is. Tijdens de ochtend- en avondspits is het voor nu al moeilijk om vanaf hun oprit de weg op te komen. Daarnaast wordt er structureel te hard gereden en zebrapaden genegeerd. Door de nieuwe ontsluiting verwachten de bewoners dat het verkeer binnen de bebouwde kom kan gaan stropen, wat volgens hen de situatie verslechtert. Uitwijken voor boodschappen naar Scherpenzeel zou ook een mogelijk gevolg kunnen zijn. Dat er door de gemeente goed gecommuniceerd is met de omwonenden trekken zij in twijfel. Tijdens de twee informatieavonden hebben zij hun zorgen geuit en stellen vast dat daar niets mee gedaan is.

NIET SERIEUS GENOMEN Tijdens de raadsbehandeling van bestemmingsplan Hoevelaar 1 afgelopen donderdag benadrukten de raadsleden dat er aandacht moet blijven voor de leefbaarheid van de Stationsweg Oost. Jan Bessembinders (CDA) vertelde contact met de bewoners te hebben gehad. ,,Zij voelen zich vooral niet serieus genomen", stelde hij. Daarom vroeg hij de gemeente om in gesprek te gaan met hen, ook al hebben zij geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het plan. De bewoners hebben ook geen problemen met het plan op zich, maar willen niet dat de leefbaarheid en duurzaamheid voor de nieuwe wijk voorop staat en voor de bestaande wijk er juist op achteruit gaat.

Wethouder Pieter de Kruif beloofde actief met de provincie in contact te blijven. Ook de gemeente erkend en herkend de zorgen. Hij beloofde ook met de bewoners in gesprek te gaan. De bewoners bij de weg zelf zijn volgens hem wel goed geïnformeerd. Na realisatie van fase 1 kunnen de bewoners die geluidsoverlast ervaren een klacht indienen en dan zal er wel een fysieke geluidsmeting plaatsvinden.