• BDU Archief

Bouw Nijverheidsweg vordert

WOUDENBERG Er was even een onverwachte tegenvaller bij de activiteiten voor herontwikkeling van de Nijverheidsweg, maar uiteindelijk kon het allemaal snel worden opgelost. Op een buurperceel van de in 2007 door de gemeente gesaneerde grond van de voormalige ritsenfabriek Coho achter Stationsweg West 135, bleek zich namelijk toch nog een restje vervuiling door uitspoeling te bevinden.

Margreet Hendriks

,,Het was even schrikken toen ik die bergen zand op ons perceel zag'', bevestigt Jan Schreuder, wiens familiebedrijven en woning aan de Nijverheidsweg in de komende tijd ook gaan plaatsmaken voor nieuwbouw.

LICHTE VORM ,,Gelukkig was er slechts sprake van een lichte vorm van verontreiniging in de buurt van de woning en moestuin. Het bleek een restant te zijn van de al jaren geleden opgeruimde vervuiling van het voormalige Coho-terrein dat via ondergrondse waterstromen op mijn perceel terecht is gekomen. De vervuiling door uitspoeling kwam aan het licht bij de voorbereidende onderzoeken voor het bouwrijp maken van de grond. Omdat de gemeente het snel en adequaat heeft kunnen opruimen is het gevaar van allerlei lange vertragingen afgewend; projectontwikkelaar en bouwer Van de Mheen kan gewoon verder met zijn activiteiten.''

NIEUWBOUWLOCATIE De voormalig wethouder is blij dat het probleem kordaat is aangepakt en opgelost zodat hij zijn aandacht weer volledig kan richten op de verplaatsing van zijn familiebedrijven, te weten Autoschade Schreuder, de Woudenbergse Drukkerij en A.N.J.A. Assisteert naar een nieuwbouwlocatie aan de Parallelweg.

De drie bedrijven, die momenteel zijn gevestigd in twee tegenover elkaar liggende panden aan de Nijverheidsweg en worden gerund door zoon Jan en dochter Anja, krijgen aan de Parallelweg een nieuw en gezamenlijk onderkomen. ,,We hebben net groen licht gekregen van de gemeente voor het pand wat we daar van plan zijn te gaan bouwen. Als het allemaal goed gaat zijn we tussen nu en een jaar helemaal vertrokken van de Nijverheidstraat. Dat is mooi want dan kan dit stukje oud bedrijventerrein, wat in de loop der jaren in een woonwijk is komen te liggen, straks helemaal plaatsmaken voor een meer passende bebouwing.''