• De locatie waar de nieuwe kruising en toerit tot Hoevelaar 1 en 2 komt.

    Joke van der Heide
  • De locatie waar de nieuwe kruising en toerit tot Hoevelaar 1 en 2 komt.

    Joke van der Heide

Bouw nieuwe wijk Hoevelaar start in 2019

WOUDENBERG De raad boog zich donderdag over het bestemmingsplan Hoevelaar en de ontsluiting van de nieuwe wijk op de N224. Complimenten waren er voor de duurzaamheidsambities, vragen over de geluidsbelasting, de verkeersintensiteit op de N224 en bezwaren van omwonenden.

Joke van der Heide

,,GBW is er trots op dat we een gasloze wijk krijgen, maar die vormt ook een uitdaging", aldus Wim Merkens (GBW). De woningen zullen hierdoor duurder worden. Met als gevolg dat het krijgen van een hypotheek, zeker voor (jonge) starters moeilijker zal zijn. De meningen waren hierover verdeeld. De Rabobank heeft Elli van Oosterom (CU) verzekerd dat juist de duurzaamheidsdoelstelling grotere financieringsmogelijkheden biedt, terwijl volgens anderen banken hun financiering op basis van inkomen bepalen en niet op duurzaamheid. Wethouder Pieter de Kruif reageerde dat er geen keuze is. Vanaf 1 juli 2018 is er vanuit het Rijk de verplichting om gasloos te bouwen.

ONDERZOEK Welke type woningen er komen, wordt bepaald aan de hand van het Woonbehoefte onderzoek 2018, dat na de zomervakantie in de raad zal worden gepresenteerd. De aangenomen motie van de raad om de afgesproken nog niet gerealiseerde sociale woningen alsnog te bouwen, wordt hierbij betrokken. Als er geen Raad van State-procedure is, zal de bouw starten in 2019 en zullen de eerste van de maximaal 275 woningen in 2020 worden opgeleverd.

COMMUNICATIE Jhony Stalman (VVD) vroeg naar aanleiding van mogelijke beroepsprocedures of de communicatie naar de omwonenden correct is geweest. ,,We zijn in 2016 al gestart met het informeren van de omwonenden en hebben onze reactie op bezwaren aan omwonenden persoonlijk toegelicht. Jammer dat er toch nog een brief is gekomen." De brief is van de bewoners van Stationsweg 126. Zij begrijpen niet dat de gemeente het bezwaar van de bewoner van de Stationsweg 122 om de nieuwe aansluiting op de Parallelweg zover mogelijk van zijn woning te situeren, alsnog honoreert. De eerder afgesproken middenweg vinden zij eerlijker. Ook zij hebben last van inschijnende koplampen door de nieuwe aansluiting.

Vragen waren er over de verleende ontheffing van de voorkeurswaarde voor geluidsbelasting voor bestaande woningen tot maximaal 56 dB. De geluidsoverlast komt door de toename van verkeer vanuit de nieuwe wijk en de aanleg van de kruising ,,We zien geen mogelijkheden maatregelen te treffen om geluidsoverlast te verminderen. Er is al stil asfalt en een geluidsscherm is bij de bestaande woningen niet wenselijk", aldus de wethouder. Voor de ontsluiting van Hoevelaar 1 en 2 is de raad akkoord met het krediet van 2,5 miljoen. De raad maakt zich zorgen over de toenemende drukte op de N224. ,,Het was al druk en nu de enige ontsluiting van Hoevelaar 1 en 2 hierop uit kom, wordt het nog drukker", stelt Michel Hardeman. ,,Fietsen wordt aantrekkelijker, zeker met de verbrede fietspaden", voegt Stalman (VVD) toe.