• Joke van der Heide

Bouw Griftdijk van start

WOUDENBERG  Bouwbedrijf Morren gaat naar de Spoorzone. De raad is met 11 stemmen voor en 4 tegen akkoord gegaan met het collegevoorstel om 100.000 euro uit de Algemene Reserve beschikbaar te stellen om subsidie te verlenen voor bedrijfsverplaatsing.

Joke van der Heide

 

Door de gemeente is hiermee de laatste stap gezet in een moeilijk proces rond het bestemmingsplan Griftdijk, Slappedel en Meent. Projectontwikkelaar VHV had eerder al een akkoord gesloten met de familie Morren, de eigenaar van het paardenweitje Pim Staleman en de overige omwonenden. Alle Raad van State procedures zijn ingetrokken. Het project kan van start.

 

De goedkeuring zorgde nog wel voor de nodige discussie in de raadsvergadering van 24 november. Volgens Jan Mulder (SGP) was dit de laatste kans om de structuurvisie te realiseren. Wat de SGP betreft zijn er geen winnaars, alleen maar verliezers in dit fout gelopen proces. Hoewel de SGP-fractie het raadsvoorstel krom vindt, stemden zij toch voor, omdat het bestemmingsplan zo gerepareerd wordt. Odile de Man (VVD) vond een subsidie van 100.000 euro wel een dure oplossing om een fout van het college te herstellen. Wellicht was een reprimande en een boos gezicht van Jan Mulder ook voldoende geweest, zo stelde zij.

 

Zowel de VVD als CU bleven bij hun stelling dat subsidie aan een gezond bedrijf niet juist is, er een risico is op precedentwerking , de gemeente zich op glad ijs begeeft gezien de regelgeving op het gebied van staatssteun en het voorstel niet passend is voor Woudenberg. Marco van de Hoef (GBW) vroeg om hoofdelijk stemming, aangezien binnen zijn fractie geen overeenstemming was. Van de Hoef legde uit dat zijn fractie een dwarsdoorsnede van de Woudenbergse bevolking is en dat dit betekent dat niet op ieder onderwerp consensus is. Bart Radstaake van GBW bleek de vierde tegenstemmer te zijn.