• Toespraken bij de koffiekraam

  Hannie Lamberink-van de Veen
 • Beide wethouders planten met de aannemer de eerste boom in bijzijn van enkele buurtbewoners

  Hannie Lamberink-van de Veen
 • Tjeerd Jonker, Gijs de Kruif en Pieter de Kruif

  Hannie Lamberink-van de Veen
 • Hannie Lamberink-van de Veen
 • Hannie Lamberink-van de Veen
 • Hannie Lamberink-van de Veen
 • Hannie Lamberink-van de Veen
 • Hannie Lamberink-van de Veen

Boomfeestdag: ´Later appels plukken en opeten´

WOUDENBERG Ook dit jaar vond Boomfeestdag weer plaats in een stralend voorjaarszonnetje. Kinderen uit groep 8 van de Wartburgschool plantten donderdag 15 maart appelbomen en een heg met veldesdoornstruiken bij het Boerenerf en de Gouden Regen in het Groene Woud.

De Boomfeestdag, die sinds 1957 in de 3e week van maart plaatsvindt, stond gepland voor 21 maart maar werd vanwege de gemeenteraadsverkiezingen verschoven naar 15 maart. Tijdens Boomfeestdag werden ook de bouwwerkzaamheden in de nieuwe woonwijk feestelijk afgesloten en daarom waren beide wethouders en verschillende gemeenteambtenaren bij Boomfeestdag aanwezig. Gijs de Kruif en Pieter de Kruif hielden een praatje: ,,Als jullie later hierlangs wandelen kun je appels plukken van bomen die je zelf geplant hebt." Samen plantten ze ook een boom.

ROZE BLOESEMS Van Tjeerd Jonker kregen de kinderen instructies: ,,Omdat dit stukje van de wijk tegen het buitengebied aanligt en als overgang daar naar toe Boerenerf heet, hebben we gekozen voor fruitbomen met mooie roze bloesems. Er worden Coxappels, Sterappels en Notarisappels aangeplant. Jullie mogen die over een paar jaar net als de buurtbewoners plukken en opeten. Als heg wilden we eerst meidoorn omdat bijen die bloemen graag bezoeken, maar meidoorn heeft stekels en dat geeft vaak problemen. Toen hebben we voor veldesdoorn gekozen."

Groenmedewerkers van de gemeente hadden van te voren al plantgaten gemaakt zodat alles op de goede plek en op de goede diepte geplant kon worden en hielden toezicht. Samen met verschillende imkers van de imkervereniging begeleidden ze de kinderen bij het dichtscheppen van de plantgaten. Leerkracht Ko Dekker: ,,Het is leerzaam voor kinderen om meer te doen dan alleen taal en rekenen op school!"

IMKERSVERENIGING Het thema van Boomfeestdag was dit jaar: 'Operatie Boomfeestdag, maak 't buiten beter'. Het aanplanten van bomen en struiken helpt gemeenten mee om de gestelde doelen van klimaatakkoorden te halen. Kinderen leren door Boomfeestdag het belang van bomen voor een gezond klimaat. Het initiatief tot deelname aan de Nationale Boomfeestdag kwam weer van de imkersvereniging Scherpenzeel/Woudenberg. Imker Lammert van Beek: ,,We willen actief bijdragen aan biodiversiteit in onze gemeente omdat dat een belangrijk onderdeel van duurzaamheid is. We zoeken daarvoor samenwerking met Stichting Duurzaam Woudenberg. Met de gemeente overleggen we over de keus van bomen en struiken in groenstroken. De beplanting moet met hun bloesems honing en stuifmeel als voedsel leveren aan bijen en hommels en nestel- en schuilgelegenheid bieden aan vogels. Door drachtplanten aan te planten met gespreide bloeitijden bevorderen we het welzijn van bijen en bevorderen we de biodiversiteit. Ook bieden we bijenbloemzaadmengsels aan."

Info over de imkersvereniging is verkrijgbaar bij bij Lammert van Beek: lvb494@gmail.com