Bomen centrum voor de bijl

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg heeft een aanvraag gepubliceerd voor het kappen van 19 bomen aan de Voorstraat, Dorpsstraat en Kostverloren. De bomen moeten het veld ruimen in verband met de herinrichting van het centrum.

 

De plannen om het Woudenbergse centrum een frissere uitstraling te geven en meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers zijn in maart goedgekeurd door de gemeenteraad. De verbeteringen moeten leiden tot een groener, levendiger en functioneler centrum met voldoende parkeervoorzieningen en een goede bereikbaarheid. Inmiddels is voortvarend van start gegaan met de voorbereidingen voor de grootscheepse herinrichting, waaronder de sloop van het pand Dorpsstraat 15. Door Vitens wordt momenteel gewerkt aan het vervangen van de hoofdwaterleiding in het gebied.

De volgende stap in het voorbereidingsproces is de kap van de bomen in het plangebied. In de loop der jaren is de historische doorgaande structuur van leibomen in het lintdorp verloren gegaan; deze wil men graag terugbrengen. De bomen die op dit moment her en der in de verharding staan zorgen niet voor een herkenbaar groen beeld en zijn bovendien maar matig tot ontwikkeling gekopmen. Dat laatste geldt ook voor de bomen die tussen de parkeervakken op het terrein Kostverloren staan. De gemeente wil graag een mooie doorgaande groenstructuur in het vernieuwde centrum gaan realiseren. Daarvoor moeten de oude bomen verwijderd worden.Hoewel de vergunning voor de kap nog niet is afgegeven, lijken de voorbereidingen voor de aanpassing van het centrum van Woudenberg goed op schema te liggen.

De gemeente verwacht dat de werkzaamheden hiervoor in oktober/november van start kunnen gaan.