• Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen

'Boeren is geen functie, maar een manier van leven'

WOUDENBERG Bijna 300 mensen kwamen naar de historische avond van Oud Woudenberg met een lezing van Dick Veldhuizen over de agrarische ontwikkelingen in Woudenberg vanaf 1900 en een oude film uit 1952. Beiden bleken zeer interessant.

Johan de Kruijff vond dat de boeren tot dusver onderbelicht waren bij Oud Woudenberg en dat deze lezing en de expositie in de Oudheidkamer met onder andere een oude varkenswaag dat veranderden. Ook de nieuwe Klapperman, geschreven door Dick Veldhuizen, is hieraan gewijd. Dick ontving deze avond het eerste exemplaar. Zijn lezing volgde zijn boekje: wat zijn de grootste veranderingen sinds 1900, welke organisaties en personen speelden een hoofdrol en waar zijn Woudenbergse boeren goed in.

Hij schetste het ontstaan van de coöperatie en de roomboterfabriek, de hoofdpersonen daarbij en de activiteiten zoals het oprichten van een landbouwschool. Ook ging het over de betekenis van landgoederen en hun eigenaren, de overgang van handwerk naar mechanisatie, verdwenen dorpsboerderijen, het gebruik van mest en kunstmest op arme zandgronden, de rol van vrouwen in het bedrijf, veevoederbedrijven en de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Veelzeggend waren kleinigheden als het vervangen van houtwallen door prikkeldraad. Kort noemde Veldhuizen ontwikkelingen na 1960: schaalvergroting, ruilverkaveling, fokstudieclub, verjonging van organisaties en de taak van waterschappen in verband met de vaak optredende wateroverlast. Tegenwoordig spelen andere zaken zoals energieverbruik, zorg voor de natuur, biologische landbouw, dierenwelzijn en innovatie. ,,Het boerenbedrijf wordt steeds ingewikkelder, maar het blijft dat boeren geen functie is, maar een manier van leven." Dick werd door Johan bedankt. De Klapperman is te koop in de Oudheidkamer.

Na de pauze was een gerestaureerde digitale versie te zien van een film die in 1952 in opdracht van Fidelio is gemaakt over het dagelijks leven en het verenigingsleven in het dorp. Te zien waren dorpsbewoners die bezig waren met bonen plukken, schrobben en de was, maar ook een brandweer-, politiehonden- en EHBO-demonstratie en een optocht met onder andere de Lijster, LONGA en Fidelio.