• Lijsttrekkers debatteerden met elkaar in De Camp. Van rechts naar links Moniek van de Graaf (PvdA/GroenLinks), Henk Jan Molenaar (SGP), Pieter de Kruif (GBW), Marleen Treep (CU), Michel Hardeman (CDA) en Jhony Stalman (VVD).

  Foto Rinus van Denderen
 • Het publiek kon stemmen op de stellingen. Iedereen was het ermee eens dat een wachttijd van 6,5 jaar voor een huurwoning veel te lang is.

  Foto Rinus van Denderen
 • Debatleider Wim Schlüter zorgde voor een boeiend debat waarin de lijssttrekkers goed tot hun recht kwamen.

  Foto Rinus van Denderen
 • De lijsttrekkers Michel Hardeman en Stalman.

  Foto Rinus van Denderen

Boeiend en bevlogen lijsttrekkersdebat Woudenberg

WOUDENBERG De politiek leeft in Woudenberg meer dan ooit. De zes lijsttrekkers gingen donderdag in De Camp onder grote belangstelling met elkaar in debat. Het werd een boeiend debat, waarin de lijstrekkers zich sterk maakten voor de ideeën van hun partij om Woudenberg nog beter te maken.

Joke van der Heide

Burgemeester Titia Cnossen was trots op hoe de lijsttrekkers het hadden gedaan. Zij concludeerde: ,,Wat ons bindt, is Woudenberg. Wat vervolgens het beste is voor Woudenberg is voor iedereen anders." De verschillen en overeenkomsten tussen de partijen werden duidelijk doordat debatleider Wim Schlüter de lijstrekkers met kritische, inhoudelijke vragen het vuur na aan de schenen legde. De lijstrekkers debatteerden met elkaar over zes stellingen. Ook de zaal kon met een rood of groen kaartje aangeven of zij het al dan niet eens waren met de stelling. De avond werd afgesloten met een één minuten pitch van iedere lijstrekker om duidelijk te maken waarom inwoners op woensdag 21 maart voor hun partij moeten kiezen.


INTENSIEVE VEEHOUDERIJ De eerste stelling 'Intensieve veehouderij moet welkom blijven in Woudenberg' zorgde meteen voor een bevlogen discussie. Het grote buitengebied en de agrarische sector is voor alle lijsttrekkers belangrijk. De VVD wil de ondernemers de kans geven om zich verder te ontwikkelen, terwijl de CU dankbaar is dat de boeren voor ons eten zorgen. Voor de PvdA-Groenlinks zijn de boeren welkom, maar dan wel op kleinere schaal. Volgens Moniek van de Graaf is dat de toekomst, omdat alleen dan op een duurzame manier geboerd kan worden en het diervriendelijker is. Met kennis van zaken refereerde zij aan een landbouwonderzoek in Wageningen over dit onderwerp dat in opdracht van Food Valley wordt gehouden.


Henk Jan Molenaar (SGP) pareerde dat schaalvergroting nodig is voor agrariërs om te kunnen blijven bestaan. Michel Hardeman (CDA) reageerde dat diervriendelijk niets te maken heeft met schaalgrootte. Pieter de Kruif (GBW) vindt dierenwelzijn belangrijk, maar wil ondernemers wel een kans geven. Dit moet echter niet ten koste gaan van het belang van de inwoners, zoals bij de vergunningsaanvraag voor de 700 biologische varkens aan de Slappedel 8A.

FIJNSTOF Over intensieve veehouderijen en de fijnstof, die met name pluimveehouderijen produceren, kwam er een vraag uit de zaal. Aan de hand van een kaartje werd getoond dat de luchtvervuiling in deze regio groter is dan in Amsterdam met als belangrijkste reden fijnstof. Tot teleurstelling van de vragensteller zien de raadsleden dit probleem wel. Zij vinden echter dat het bovenregionaal moet worden opgelost. Voor CDA en SGP bij voorkeur in Food Valley verband.

WACHTTIJD 6,5 JAAR Alle partijen waren het eens met de stelling dat de wachttijd voor sociale woningen van 6,5 jaar te lang is. Met name voor jongeren is er hoegenaamd geen aanbod vertelt Marleen Treep (CU). Haar fractie komt met oplossingen als Tiny Houses en gedeelde woningen voor deze doelgroep.
Pieter de Kruif stond zwaar onder vuur doordat zijn fractie als enige tegen de motie had gestemd om de niet gerealiseerde sociale huurwoningen van de afgesproken extra 20 per jaar in de komende jaren alsnog in te halen. Henk Jan Molenaar benadrukte zijn zorg dat het college zich niet heeft gehouden aan deze afspraak. Jhony Stalman wil dit het college niet aanrekenen, maar samen naar de toekomst kijken en steunde daarom de motie. Voor Michel Hardeman was zijn steun aan de motie duidelijk: ,,Afspraak is afspraak." Moniek van de Graaf benadrukte dat de gemeente invloedsmogelijkheden heeft om met de projectontwikkelaars afspraken te maken over de bouw van sociale huurwoningen.

De stelling over het Henschotermeer en de rol van de gemeente was, na de aankondiging van de nieuwe exploitant op 14 maart dat hij een toegangsprijs gaat vragen en een hek zal plaatsen om het meer, heel actueel. Moniek van de Graaf stond alleen in haar verbijstering over deze aankondiging door notabene de exploitant zelf. Nog geen vier weken geleden kondigde wethouder Gijs de Kruif aan dat de woordvoering zal worden gedaan door de provincie en dat 2018 een overgangsjaar zou
worden", lichtte zij toe.


VERKIEZINGSSTUNT De overige partijen vonden de inspanningen van de PvdA-Groenlinks om 18 partijen van 9 gemeenten te mobiliseren en een handtekeningenactie met 7.400 handtekeningen te organiseren, een goedkope verkiezingsstunt. Vooral Michel Hardeman (CDA) haalde hard uit. ,,Ook hier geldt afspraak is afspraak. De PvdA heeft ook voorgestemd." Moniek van de Graaf herinnerde hem aan de inhoud van de afspraak. ,,Alleen als het niet anders kan, zal als uiterst middel entree worden gevraagd. De ondernemer vertelde vanaf de eerste dag al dat entree nodig is."


ZORG Henk Jan Molenaar (SGP) was blij met de stelling over de zorg, waarin gesteld wordt dat bezuinigingen op de zorg altijd minder kwaliteit betekent. Dit onderwerp is in de verkiezingen tot nu toe onderbelicht geweest, terwijl een groot deel van het budget naar de zorg gaat. Met dit jaar een verwacht te kort van 450.000 tot 550.000 euro. De SGP staat niet te juichen over de oprichting van de Coöperatie de Kleine Schans, waarin de gemeente Woudenberg uniek is in Nederland. Volgens  hem is er onder identiteitsgebonden organisaties onvoldoende animo om hieraan deel te nemen. Pieter de Kruif pareerde dat er al wel veel animo is en dat ook identiteitsgebonden organisaties welkom zijn. Jhony Stalman wil de zorg efficiënter organiseren. De VVD wil het geld niet in de overhead steken, maar aan de cliënten zelf besteden. Voor Michel Hardeman moet de discussie niet alleen over geld gaan, maar juist over mensen en over het goede werk van de mantelzorgers.

FIETSVERBINDING Eensgezindheid was er over de noodzaak om te handhaven op verkeersovertredingen. Ook een goede fietsverbinding van oost naar west staat bij alle partijen op het wensenlijstje. De conclusie was dan ook om dit meteen in de nieuwe periode te gaan oppakken. De laatste stelling over de zondagsrust was een herhaling van zetten. VVD, GBW en PvdA-Groenlinks zijn voor keuzevrijheid voor winkeliers om ook op zondag geopend te zijn. Dat geldt wat Jhony Stalman (VVD) betreft ook voor sportverenigingen die toernooien willen organiseren in de zomer en voor het Cultuurhuis. SGP, CU en CDA vinden dat de vrijheid van de één niet moet leiden tot beperking van de vrijheid van de ander. Daarmee doelen zij op met name kleine winkeliers en personeelsleden die gedwongen worden om te werken bij opening op zondag.

Voor de SGP en CU is opheffen van de (verplichte) zondagsrust een breekpunt om deel te nemen aan een college. Voor het CDA is het geen speerpunt. Voorde huidige coalitiepartner GBW is het juist wel een speerpunt. Hoe deze discussie verder zal lopen is op 21 maart aan de kiezers. De burgemeester roept alle Woudenbergers op om te stemmen en hoopt dat de opkomst van de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 72,9 procent wordt overtroffen.