• Hannie Lamberink

BOA: Meer praten dan handhaven

WOUDENBERG  Hoewel Woudenbergers de wens hebben geuit voor meer handhaving door de BOA, blijft BOA Jack Stokx een voorstander van eerst het gesprek aan gaan met elkaar. Gedragsverandering is het uiteindelijke doel en niet het uitschrijven van een bekeuring, zo concludeert hij.

 

Door Joke van der Heide

Burgers spraken de wens voor meer handhaving in de wijk en op straat - vooral op het gebied van verkeer - uit tijdens de door de gemeente georganiseerde avond over veiligheid op 25 januari. Stokx was ook aanwezig op die avond. ,,Natuurlijk heb ik de mensen gesproken, die nadrukkelijk deze wens hebben geuit en ga je extra letten op de door hen aangegeven punten", aldus Stokx.

 

ERVAREN Meer bekeuren is echter niet de oplossing volgens deze ervaren politieman. In die zin heeft Stokx een andere achtergrond als de meeste BOA's. Hij heeft namelijk zevenendertig jaar gewerkt bij de politie, waarvan vijfentwintig jaar als rechercheur en enige jaren als chef afdeling bijzondere wetten. Hij heeft dan ook veel kennis van de drank- en horecawetgeving en leidt collega BOA's in de regio Barneveld hierin op. Na die zevendertig jaar besloot Stokx een overstap te maken naar het bedrijfsleven. Door de crisis raakte hij zijn baan kwijt en vervult hij nu de functie van BOA.

 

Zijn politiekennis geeft zijn werk wel een extra randje volgens Stokx en speelt zeker mee in zijn standpunt om eerst met elkaar te praten. Stokx: ,,Ik wil geen boeman zijn in het dorp. Ik begin met waarschuwen en sta open voor de dialoog." Daarbij wijst Stokx er op dat het geld van de bekeuringen niet langer naar gemeenten gaat, maar naar het Rijk. Een bonnenquotum als doel, zoals sommige gemeenten hadden, is dan ook volgens hem gelukkig van de baan.

 

ENKELE BONNEN Stokx schrijft samen met de wijkagenten enkele bonnen per maand. Als voorbeeld geeft hij parkeren op een invalideparkeerplaats. ,,Dat nijgt naar asociaal gedrag en kost 370 euro. Voor dat geld kan je toch beter de auto een paar meter verder zetten" aldus Stocks. Parkeren op de gazons leidt ook direct tot een bekeuring. ,,Dit kost de gemeente geld en daar betalen dan ook andere bewoners aan mee" redeneert Stokx. Het negeren van de blauwe zone is ook een reden tot bekeuren en is vaak luiheid van mensen. Piekmomenten hiervoor zijn de vrijdagavond en zaterdag rondom AH en Aldi.

 

Stokx wil mensen ook op het hart drukken om met elkaar in gesprek te gaan. ,,Je hebt misschien soms een lange adem nodig, maar dit gaat echt werken. Wanneer de auto van de buurman onveilig staat geparkeerd is het toch een kleine moeite om de buurman uit te nodigen voor een kopje koffie en het probleem aan te kaarten. Soms ontdek je dan dat er een ander probleem achter zit en kan je samen de lucht klaren."

KEUZES MAKEN Hoewel Stokx slechts achtentwintig uur werkzaam is voor de gemeente Woudenberg ervaart hij dit als voldoende. ,,Woudenberg is een veilig dorp." Hij zou wel meer tijd aan verkeer willen besteden, wat door de grote hoeveelheid taken lastig is. Maar, zoals burgemeester Cnossen al eerder opmerkte in deze krant is dat een kwestie van keuzes maken.