• Gerwout Lamberink
  • Gerwout Lamberink
  • Gerwout Lamberink

Bloemen voor Wereldwinkelvrijwilliger Frits Steppé

WOUDENBERG Tijdens de algemene ledenvergadering van de Woudenbergse Wereldwinkel huldigde voorzitter Job van der Mijl dinsdag vrijwilliger Frits Steppé. Hij kreeg een boeket bloemen en een pakket winkelproducten voor zijn vijftien jaar lange werk als penningmeester. Ook Pam Schikhof werd gehuldigd, zij kreeg zoals eerder door de Woudenberger gemeld, door burgemeester Titia Cnossen de Zilveren Speld uitgereikt. Dat gebaar kon de Woudenbergse echter niet waarderen, omdat zij vindt dat niet zij maar de Wereldwinkel in het middelpunt van de belangstelling hoort te staan. Ze bracht de speld woensdag terug naar het gemeentehuis. 

De gemeente Woudenberg geeft aan dat de uitreiking van de Zilverenspeld juist bedoeld was als waardering voor het werk van alle vrijwilligers de Wereldwinkel en betreurt het besluit van mevrouw Schikhof.