• Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen
  • LandschappenNL organiseerde de Natuurwerkdag voor de 18e keer.

    Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen

'Blij met hulp van vrijwilligers'

WOUDENBERG In de jachtzaal boven in Klein Geerestein werden 15 vrijwilligers voor de jaarlijkse Natuurwerkdag op 3 november ontvangen met koffie en koek. Landgoed Geerestein deed voor de tweede keer mee. Al enkele jaren werkt een wisselende groep van ongeveer tien vrijwilligers elke 14 dagen op vrijdag- en op zaterdagmorgen op landgoed Geerestein. Zij vormden nu de kern van de belangstellenden voor de Natuurwerkdag. Meestal snoeien ze bomen en struiken en ruimen oude of omgewaaide bomen op. Ook zorgen ze dat wandelpaden en lanen goed begaanbaar blijven. De enthousiaste coördinator en leider van de werkzaamheden is Wim Vosmeer en Jos Koopmans, de zoon van de vroegere boswachter, assisteert. Zij kennen het landgoed op hun duimpje. ,,We kunnen wel nieuwe vrijwilligers erbij gebruiken.''

Jonkheer Arnout Hooft: ,,Zonder de hulp van vrijwilligers dreigen landgoederen als Geerestein te verpieteren. Er is voortdurend veel werk te doen. Op ons landgoed werd vroeger veel gejaagd en daar paste de begroeiing met rododendrons toen bij. Tegenwoordig proberen we een balans te vinden tussen functies als recreatie, landbouw en natuurbeheer. Dat vereist meer snoeiwerk en meer uitdunnen van de begroeiing. Wij zijn blij met de hulp van vrijwilligers. Hun activiteiten versterken ook de band tussen landgoed en dorp. Voor iedereen die zich hier inzet is dit een fijne inspanning in de buitenlucht." Na de koffie ging de groep gewapend met zagen en snoeischaren op pad om wilgen te knotten langs een weiland op Zuiderbroek. Ook burgemeester Cnossen kwam een kijkje nemen en zegde toe dat volgend jaar ook mensen van de gemeente aansluiten bij de werkzaamheden. ,,Landgoederen zijn belangrijk en karakteristiek voor ons dorp. Ook Geerestein is zo'n stukje natuur vlak bij de bebouwde kom waar veel Woudenbergers van genieten. Het is fantastisch dat ook hier vrijwilligers zich actief inzetten."

LandschappenNL organiseerde deze dag voor de 18e keer op 500 plaatsen door heel Nederland, waarvan twee in de gemeente Woudenberg. Door de Natuurwerkdag wordt de leefruimte voor kleine dieren en vogels in stand gehouden en het karakteristieke Nederlandse landschap behouden. De Natuurwerkdag is op de eerste zaterdag in november. Op veel locaties zijn dan ook kinderactiviteiten zodat ook gezinnen kunnen deelnemen. In de provincie Utrecht werd onder leiding van Landschap Erfgoed Utrecht op 50 plaatsen in de natuur gewerkt onder andere op de Koeheuvels in Maarn, verschillende locaties in Zeist en in de heidevelden van het Treeker Punt. Daar kwamen deze dag ook nog de schaapskudde van de Treeker Wissel en de ruiters van de St.Hubertusjacht langs. Meer info over de Natuurwerkdag: www.natuurwerkdag.nl. Wie informatie wil over de vrijwilligersgroep op Geerestein kan informeren bij w.vosmeer@ziggo.nl