• Roos Koole

Bijeenkomst over toekomst zorg en ondersteuning

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg wil haar inwoners nadrukkelijk betrekken bij de inrichting van het zogenoemde Sociaal Domein. Tijdens een bijeenkomst op maandagmiddag 8 juli in het Cultuurhuis komt onder meer de vraag aan bod hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat Woudenbergers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en tegelijk passende en betaalbare zorg en ondersteuning krijgen als dat nodig is. De gemeente roept Woudenbergers op hierover mee te denken tijdens deze bijeenkomst, de zomersessie.

Begin 2019 stelde de Woudenbergse gemeenteraad de ambities voor het Sociaal Domein vast. ,,Woudenberg wil een gemeente zijn waarin alle inwoners zich thuis voelen, zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen meedoen en waarin jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien. Waar de meeste mensen de uitdagingen in het leven zelf aan kunnen, maar als dat niet lukt samen met inwoners wordt gezocht naar passende en betaalbare zorg en ondersteuning. Deze passende zorg en ondersteuning is niet alleen het domein van zorgprofessionals, maar van ons allemaal'', licht de gemeente toe in een persbericht.

Wethouder Marleen Treep aanvullend. ,,Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning op het gebied van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. We kijken nu op een andere manier naar zorgverlening, waarbij het concept positieve gezondheid leidend is. Dit gaat verder dan wel of niet ziek zijn. Het gaat erom dat mensen kunnen omgaan met de uitdagingen in hun leven en hierbij zelf aan het stuur zitten. Maar als inwoners het zelf niet redden, kijken we met elkaar naar passende en betaalbare zorg en ondersteuning, want niemand mag buiten de boot vallen."

Tijdens de zomersessie vertelt Egbert Oppenhuizen, innovator in het Sociaal Domein, over hoe de ambities en het concept positieve gezondheid Woudenberg verder kunnen helpen. Daarna worden er met elkaar concrete plannen gemaakt om de verandering binnen het Sociaal Domein een impuls te geven. De bijeenkomst in het Cultuurhuis begint om 15.00 uur.