• Yvonne van Driel

Bezwaren op besluiten varkensstal

WOUDENBERG Het projectbesluit van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een biologische varkensstal aan de Slappedel 8A en de reactieve aanwijzing op dit besluit vanuit de provincie Utrecht zijn gepubliceerd op 27 maart. Op beide besluiten kan gedurende zes weken tot 8 mei bezwaar worden aangetekend. De groep omwonenden hebben al aangegeven bezwaar te maken tegen het besluit van het college.


Wethouder Gijs de Kruif gaf in de commissievergadering aan dat het college nog geen besluit heeft genomen of zij bezwaar zullen maken tegen de reactieve aanwijzing van de provincie Utrecht. Hierin laat de provincie Utrecht weten niet akkoord te gaan met het besluit van de gemeente Woudenberg voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Deze is volgens de provincie Utrecht in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en de PRV is juridisch bindend. Ook de firma Van Westreenen kan namens de eigenaar bezwaar indienen tegen het besluit van de provincie.