• Joke van der Heide/ Marco van de Hoef

Beursgong luidde feestelijk

WOUDENBERG  Bij de 30ste match werd er afgelopen vrijdag voor de laatste keer feestelijk op de gong geslagen. Dit was de succesvolle afsluiting van een geanimeerde matchbeurs in het Cultuurhuis waar deelnemers uit het Woudenbergse bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties afspraken met elkaar maakten met gesloten beurs.

Joke van der Heide

 

Organisator namens 'Woudenberg Werkt Samen', Helma Groenewegen van Reinaerde, vertelde dat het resultaat van deze eerste Woudenbergse matchbeurs de verwachtingen ver heeft overtroffen. ,,Tijdens onze laatste vergadering spraken wij een voorzichtige verwachting uit van 5 tot maximaal 7 matches." Een matchbeurs is een unieke ontmoetingsplek om fysiek vraag en aanbod met gesloten beurs samen te brengen. Dat het deuren opent en voordeel oplevert voor iedereen was duidelijk. De beursdeelnemers hadden vooraf opgegeven wat zij aan vraag en aanbod hadden. Direct vanaf de start zochten zij elkaar op om te kijken of zij iets voor elkaar konden betekenen.

Voor Jeanine Schaling van Samen op Zondag werd meerdere keren de beursgong geslagen. Enthousiast vertelde zij dat Hotel Schimmel aan de vrijwilligers van Samen op Zondag een avondje bowlen heeft aangeboden als vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de Stichting Duurzaamheid maakte zij vervolgens de afspraak voor een lezing op één van de zondagmiddagen. ,,Wij zijn altijd op zoek naar interessante sprekers en via deze lezing hoopt de Stichting Duurzaam Woudenberg andersom vrijwilligers te trekken."

 

ELKAARS RUIMTE Elske van de Fliert van Zero-e had een goede match met Nanda Lippens van Reinaerde. ,,In ruil voor advies over online zichtbaarheid, stellen wij Elske vergaderruimte beschikbaar", legde Nanda Lippens uit. Deze match spreekt Elske van de Fliert erg aan. ,,Elkaars ruimte gebruiken vind ik een vorm van duurzaamheid. Daarbij geef ik graag advies aan een organisatie als Reinaerde vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid. Wij gaan ook in gesprek over groener rijden."

 

Anja van Altena van de Woudenbergse Drukkerij en A.N.J.A. Assisteert, bewees deze middag een enorme netwerker te zijn. Zij bracht een match tot stand tussen Reinaerde en voormalig kok Fred Strunk. Reinaerde was op zoek naar een kok om kooklessen te geven aan haar bewoners. ,,Fred is de man van mijn collega en ik weet dat hij dit soort dingen graag doet." Na een belletje kwam Fred direct en bood drie kooklessen aan. In ruil hiervoor kan hij zelf een feestje geven in een ontmoetingsgebouw van Reinaerde. ,,Ik vind dit erg leuk. Het doet me denken aan activiteiten als Woudenberg voor Woudenbergers", vertelde hij.

 

LIGHT VARIANT Sandra Neven, bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Woudenberg is ook heel tevreden met zoals zij het noemt deze light variant van de matchbeurs. ,,Wij hebben bewust eerst gekozen voor een kleinere opzet om te kijken of het werkt en dat doet het. Het geeft een duidelijk inzicht waar behoefte aan hulp en versterking ligt en waar mogelijke oplossingen liggen. Denk hierbij aan thema's als kennis en materiaal delen, invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen of het aanbieden van stageplaatsen. Het uitgangspunt hierbij is altijd het realiseren van een duurzame relatie tussen het bedrijfsleven en de Woudenbergse samenleving." Deze eerste beurs vond dan ook bewust plaats tijdens de 20 dagen duurzaamheidsactie van WAUW!denberg en vormt de aftrap voor de werkgroep Woudenberg Werkt Samen.