• Hannie van de Veen

'Betrokkenheid vergroten'

WOUDENBERG Ouderenwerkster Tineke Smallenbroek is per 1 oktober niet meer in dienst van de Stichting Welzijn Ouderen. Ze stapte over naar coöperatie de Kleine Schans. Daarmee verandert niet alleen haar werkgever maar ook de invulling van haar werkzaamheden.

,,Ik werk nu 3,5 jaar in Woudenberg'', vertelt ze. ,,Ik ben blij met deze verandering en vind het een leuke nieuwe uitdaging. Als welzijnswerker werk ik nu niet meer alleen voor ouderen, maar ook voor andere doelgroepen. Positief is dat ik nu lid van een team ben, collega's heb en dat je gemakkelijker kunt schakelen en contact met anderen hebt door de korte lijnen. Samen met netwerkcoördinator Jessica Willems ben ik bezig deze nieuwe functie in te vullen. Voorlopig blijf ik het inloopspreekuur voor senioren doen in de Schans. Die is goed vindbaar. Ouderen kunnen mij dus nog steeds blijven benaderen. Dat werk stopt niet, maar er komt wat bij. Voorlopig blijf ik twaalf uur werken, maar ik hoop dat er in de toekomst uren bij komen."

Smallenbroek studeerde in 2008 met sportspecialisatie af aan de PABO, maar voelde niet voor het onderwijs. Naast haar studie werkte ze 7 jaar in de thuiszorg en na haar studie deed ze coördinerend werk in de kinderopvang. Afgelopen jaar deed ze een opleiding voor sociaal generalist: ,,Als sociaal generalist weet je van alles een beetje, net als een huisarts, en kan je mensen verwijzen en informeren waar ze met hun vraag terechtkunnen."

Tineke is sinds 1 oktober niet meer betrokken bij de organisatie van activiteiten van de SWO, maar nieuwe activiteiten helpt ze wel opstarten. Ook blijft ze aanspreekpunt en coördinator voor alle afdelingen en verzorgt ze de voorlichting. Bij de SWO wordt het bestuur uitgebreid met een extra secretaris, Johan Thiescheffer, zodat Anneke Methorst andere dingen er bij kan oppakken.

Ideeën voor haar nieuwe functie heeft ze ook: ,,We willen met Kerst een soort 'gast aan tafel' organiseren. Dat gebeurt nu ook al in sommige kerken zoals de Voorhof. We willen, onder meer in samenwerking met Coalitie Erbij, kijken of we dit voor heel Woudenberg kunnen doen. We willen matches maken tussen gastadressen en gasten. Ook ben ik betrokken bij het maatjesproject en bij de nieuw op te richten formulierenbrigade'', vervolgt ze enthousiast. ,,Ik zou het heel leuk vinden als we ooit in Woudenberg een soort platform kunnen organiseren waar mensen elkaar kunnen vinden voor allerlei vragen zoals klusjes doen en dergelijke. Dat gebeurt nu ook wel hier en daar, maar dit zou volgens mij groter en algemener opgezet kunnen worden. Dit soort activiteiten moet niet alleen voor aangesloten leden toegankelijk zijn, maar voor iedereen. En ook voor verschillende generaties. Zodat jongeren en jonge gezinnen ook hulp kunnen vragen en aanbieden. Dat is meer zoals het vroeger was en ook heel natuurlijk. Het biedt mensen contacten. Dat verbinden van mensen vind ik een uitdaging. Dit dorp is heel betrokken bij elkaar, maar de organisatie kan beter." Iedereen die ideeën, suggesties of vragen heeft kan haar benaderen via haar nieuwe mailadres: t.smallenbroek@dekleineschans.nl