• Joke van der Heide

Betaald afval via milieustraat

WOUDENBERG Woudenbergers kunnen ook vanaf 2017 het grof huishoudelijk afval, puin en hout (niet zijnde tuinafval) bij de milieustraat brengen. De raad koos unaniem voor het alternatief van het plaatsen van een weegbrug op de milieustraat. Een eerlijk systeem, waarbij de vervuiler betaalt en het serviceniveau aan de inwoners gehandhaafd blijft.

Door Joke van der Heide

TWEE ADRESSEN Hiermee stemde de raad tegen het collegevoorstel om alleen gratis afval in te zamelen via de milieustraat en betaald afval via Remondis in Scherpenzeel. De raadsfracties van SGP, CDA, CU, PvdA en VVD kwamen met een alternatief voorstel om te investeren in een weegbrug. Het verschil met het collegevoorstel is volgens Michel Hardeman (CDA) dat de inwoners niet naar twee adressen hoeven te rijden als zij bijvoorbeeld grof restafval en snoeiafval vanuit de tuin willen afstorten. Het CDA vindt dit geen ideale oplossing. Een mogelijk gevolg is volgens Hardeman zelfs dat inwoners alle afval bij Remondis storten, waardoor het gebruik van de milieustraat minder wordt. Met weer als gevolg minder inkomsten en mogelijk in de toekomst een stijging van de afvaltarieven.

 

FORSE INVESTERING  Voor de aanschaf van een weegbrug en een digitaal financieringssysteem is een krediet nodig tussen de 150.000 en 200.000 euro. De raadsfracties zijn van mening dat deze investering gezien de jarenlange houdbaarheid relatief beperkt is. Daarnaast is de verwachting dat door afvalscheiding het restafval kan worden teruggebracht. Dat leidt tot besparing op de afvoerkosten. Verder zullen de overgebleven afvoerkosten van het restafval wegvallen tegen de inkomsten van het ingenomen grof restafval, puin en hout via de weegbrug. Hardeman: ,,Met deze besparingen kunnen de afschrijvingen op de weegbrug eenvoudig worden betaald. Ten opzichte van het raadsvoorstel is een weegbrug bij aanvang duurder, maar hierdoor houden we het voorzieningenniveau in Woudenberg wel op peil." Juist die investering, waarvan inwoners gemiddeld slechts twee keer per jaar gebruik maken, was reden voor het college om de keuze voor een weegbrug af te raden.

 

TWEEDE PLAATS GBW kwam met een eigen alternatief. Diftar en afvalscheiden thuis is volgens Van de Hoef al verandering genoeg. Bij GBW leefde eerst het idee dat diftar alleen ging over afvalscheiden bij de inwoners thuis. In zijn reactie benadrukte wethouder Gijs de Kruif dat onder diftar al het afval valt dat verbrand moet worden, dus ook grof restafval. Hier liggen juist kansen op betere afvalscheiding. Uit de cijfers blijkt namelijk dat de hoeveelheid grof restafval in Woudenberg opvallend groot is. Woudenberg staat op de tweede plaats van alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht. Over het alternatieve voorstel van GBW om te werken met een pasjes systeem voor vijf gratis stortingen en daarna de mogelijkheid te bieden om een nieuw pasje te kopen was de wethouder duidelijk. ,,Dan heb je te maken met vijf diftarlekken" Toen bleek dat ook de overige raadsfracties dit voorstel niet steunde, sloot GBW zich aan bij het voorstel voor de weegbrug, omdat het collegevoorstel volgens GBW niet wenselijk is.