• Henny Jansen

Bestuur Permar schrikt van rapport Berenschot

SCHERPENZEEL Het dagelijks bestuur van sociale werkvoorziening Permar is ,,geschrokken'' van de uitkomsten van rapport Berenschot. In het rapport werd Permar op meerdere fronten doorgelicht, het oordeel van Berenschot bleek hard. Een consequentie was onder meer dat de Edese wethouder Gerrie Ligtelijn uit het Permar-bestuur stapte.

Het dagelijks bestuur van Permar vindt dat er inmiddels als wel een kentering zichtbaar is. ,,Onder andere door het aantreden van een interim-directeur. De begrotingen zijn realistischer, wat op termijn tot een beter financieel resultaat moet leiden'', aldus het bestuur in een persbericht.

ONVOLDOENDE STURING Het dagelijks bestuur van Permar is onaangenaam verrast door de handelwijze van de voormalige directeur (Johan van Kouterik, red) van Permar. Het was daardoor onvoldoende mogelijk om Permar sturen en om alle gemeenteraden voldoende te informeren over de stand van zaken, meent het huidige dagelijks bestuur. ,,Naar aanleiding hiervan zijn in de afgelopen maanden maatregelen genomen om de planning en controle van Permar te verbeteren. Deze ontwikkeling wordt de komende periode voortgezet.''

Het bestuur wil het in de toekomst beter doen. ,,Dit is in het belang van de medewerkers, die bij Permar SW op een betrokken manier werk maken van hun participatie in de maatschappij.''