• Koen Suyk

Besparingen leerlingenvervoer later zichtbaar

WOUDENBERG In verband met de invoering van de wet Passend Onderwijs heeft de raad zich over een nieuwe verordening Leerlingenvervoer gebogen. Vragen waren er van VVD en CDA. Odile de Man (VVD) vroeg of er nog sprake is van bezuinigingen op de post Leerlingenvervoer, omdat steeds meer kinderen met een rugzakje gebruik maken van het reguliere onderwijs. Wethouder Pieter de Kruif beaamde dat dit de gedachte achter de maatregelen is, die de raad in relatie tot passend onderwijs heeft afgesproken. De besparingen zijn alleen nog niet zichtbaar. Jochem Beumer (CDA) gaf aan dat zijn fractie er moeite mee heeft dat niet alle leerlingen gelijke mogelijkheden hebben voor leerlingenvervoer bij stage. In de verordening staat dat alleen voor stage bedoeld om leerlingen voor te bereiden op werk, leerlingenvervoer geregeld wordt. Bij dagbesteding als stage is dit niet het geval.

* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 9 juni.