Berenschot voert onderzoek situatie Permar uit

SCHERPENZEEL De Begeleidingscommissie voor het onderzoek naar Permar heeft besloten het onderzoek naar de situatie bij Permar te laten uitvoeren door onderzoeksbureau Berenschot. Dit bureau kwam als beste naar voren in een offertetraject.

De Begeleidingscommissie heeft er vertrouwen in dat Berenschot het onderzoek op inhoud en planning goed kan uitvoeren. De opleverdatum van de eindrapportage staat op 1 oktober 2015. 

Het onderzoek gaat in op de vraag hoe de financiële situatie en de haperende informatievoorziening aan de gemeenteraden heeft kunnen ontstaan. Ook wordt onderzocht wat dit betekent voor de huidige stand van zaken en voor de nabije toekomst van Permar.

Na oplevering van het openbare eindrapport wordt een gezamenlijke informatieavond voor de raden belegd waar de onderzoekers hun bevindingen zullen toelichten.

Het doel is om de resultaten van het onderzoek, waar nodig en mogelijk, te verwerken in de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Permar. Deze regeling moet formeel op 1 januari 2016 zijn aangepast aan de eisen van de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen.