• Mabel over haar reis: ,,Zij hebben minder kansen en middelen dan wij.''

    Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen

'Belangrijk om jongeren te helpen'

WOUDENBERG De 15-jarige Mabel Bos uit Woudenberg vertrekt op 21 februari voor tien dagen naar Malawi. Mabel is dit jaar Edukans ambassadeur van het Corderius College en is voor deze reis uitgekozen om daar met eigen ogen te gaan zien en ervaren waarom onderwijs hard nodig is in een arm land als Malawi. ,,Het is een echt Afrikaans en gastvrij land met kleine dorpen en traditionele ronde huisjes.''

Edukans is een organisatie die sinds 2013 zorgt dat ook in arme ontwikkelingslanden kinderen goed onderwijs krijgen zodat ze meer kans hebben op een goede toekomst. Vaak zijn de klassen overvol en de leraren slecht opgeleid. Bij onderwijs horen ook lessen in ,,life skills'' om te leren welke rechten kinderen hebben en om te voorkomen dat meisjes jong trouwen, zwanger worden of HIV krijgen. Edukans wil via Going Global jongeren betrekken bij leeftijdgenoten elders.

VOORBEELD Op het Corderius is docent Christiaan Elsenaar de motor achter de Edukansactiviteiten: ,,Zolang Edukans bestaat heeft onze school hier hart voor. Voor Edukans zijn wij een goed voorbeeld. Om de twee jaar maken leerlingen en docenten zo'n reis. Leerlingen die het zelf beleefd hebben kunnen hun medeleerlingen beter informeren dan docenten. Dit leidt tot meer opbrengst. Er gingen altijd havo- en vwo-leerlingen. Nu is de leeftijd verlaagd en kan voor het eerst een mavoleerling mee. Leerlingen schrijven een motivatiebrief en een docentencommissie kiest dan twee leerlingen. Mabel's reisgenoot is Elisa den Ouden uit VWO 4. Zelf ga ik nu niet mee maar mevrouw Aarssen en mevrouw Reimerink wel. De docenten hebben een eigen programma. Ze wisselen kennis uit, observeren lessen, leiden workshops en geven soms samen lessen of trainingen in leiderschap. Mabel is een geschikte ambassadeur, want ze regelt gemakkelijk dingen, ze is actief in de leerlingenraad, doet graag iets voor een ander. Mensen mogen haar.''

CONFRONTEREND Een enthousiaste Mabel vertelt: ,,Na een presentatie op school over Edukans vond ik het belangrijk om jongeren daar te helpen, want zij hebben minder kansen en middelen dan wij. Het was confronterend om te horen over tienerzwangerschappen. Door daar in gesprek te gaan met leeftijdgenoten laat je hen realiseren dat het anders kan. Mensen vonden mij geschikt voor deze uitdaging omdat ik enthousiast ben. Samen met een verslaggever en een presentator moet ik als fotograaf verslag doen over hoe hard hulp nodig is. Bij de kerstmusical op onze school en op de radio heb ik al een praatje over Edukans en onze reis gehouden. In Malawi gaan we ook presentaties over life skills houden voor politici en dergelijke. Ik heb een trainingsweekend gehad, maar het is moeilijk voor te stellen wat ik kan verwachten. Het zal wel zwaar zijn. Het hangt ook af van de school en de plaats waar je terecht komt. We maken ook een paar uitstapjes naar een kerk of een markt maar dat kan nog veranderen. Elke dag plaatsen we verslagen op de website www.corderius.inactievooredukans.nl zodat mensen ons kunnen volgen maar na de reis kan ik nog meer vertellen. Mensen kunnen daar ook doneren voor Malawi."