• Hannie Lamberink

Basisscholen: snel 'taalklasje' voor vluchtelingen

WOUDENBERG Op Woudenbergse basisscholen zitten inmiddels verschillende kinderen met een vluchtelingenachtergrond. Zoals eerder in deze krant gemeld volgen twee Syrische kinderen sinds november lessen op de Koningin Julianaschool, maar ook de Griftschool en de Jan Ligthartschool hebben Syrische leerlingen.

Door Hannie Lamberink

,,We moeten ervan uit gaan dat het aantal buitenlandse en niet-Nederlands sprekende kinderen op de basisscholen nog verder zal toenemen'', zegt directeur Dorine de Jong van de Griftschool. ,,Ik heb alle directeuren van de Woudenbergse basisscholen hierover aangesproken, omdat ik een gezamenlijk plan van aanpak noodzakelijk vind. Op mijn school zitten inmiddels al vijf Syrische kinderen en daar komen binnenkort twee Roemeense kinderen bij. Op de Jan Ligthartschool zit ook een kind uit Syrië. Ik wil in Woudenberg graag zo snel mogelijk starten met een taalklasje.''

Ook juf Willy Oving van de Julianaschool geeft aan zo'n taalklasje te willen. ,,In omliggende plaatsen, zoals Leusden en Nijkerk, draait dit al. Voor de betrokken kinderen is het minder vermoeiend als ze voor Nederlandse les niet het dorp uit hoeven."

Op de Griftschool werkt een leerkracht met ervaring op een azc-school  een aantal ochtenden in de week met oudere kinderen via lespakketten van het asielzoekerscentrum (azc). De jongere kinderen acclimatiseren in de kleuterklas. Daarnaast is een vrijwilliger elke donderdagmiddag met de kinderen bezig en na de voorjaarsvakantie wordt om de week ook op woensdag speciaal aan hen taalles gegeven.

WACHTLIJST De uit Irak afkomstige en ook Arabisch sprekende conciërge van de Griftschool, Faris, haalt voor al deze lessen het Syrische jongetje van de Jan Ligthartschool op, zodat hij kan meeprofiteren van deze taallessen. Dorine de Jong: ,,We zijn heel blij dat Faris af en toe kan tolken. Vooral in de beginperiode was dat nodig. Inmiddels spreken de kinderen al een beetje Nederlands. We vragen ons desondanks af of we hen wel genoeg kunnen bieden. We hebben contact met de taalklas in Amersfoort, maar daar is een flinke wachtlijst om toegelaten te worden. Er zijn zelfs twee oudere zusjes van een leerling die nu thuis zitten, omdat er op het Prisma geen plaats is voor hen. Eigenlijk zou zo'n taalklasje voor al deze nieuwe Woudenbergse kinderen hier vijf ochtenden in de week nodig zijn, waarbij ze dan 's middags in hun eigen klas kunnen meedraaien.''

RUST ,,Voor alle Woudenbergse kinderen is het goed om te leren samenleven met kinderen met een andere achtergrond'', vervolgt de directeur van de Griftschool. ,,Het belangrijkste vinden we op dit moment dat ze weer een beetje veiligheid en rust ervaren. Als je van hun goed opgeleide ouders de ervaringen hoort, kun je je bijna niet voorstellen wat deze kinderen meegemaakt hebben bij de bombardementen en tijdens hun vlucht. Omdat ze getraumatiseerd zijn, is ook psychologische en pedagogische ondersteuning nodig. Door de oorlogssituatie in Syrië hebben ze weinig scholing gehad. Met educatieve programma's op laptops geven we hen les op hun eigen niveau. Ons bestuur schiet de kosten voor totdat er subsidie is, maar dit is niet voldoende voor vijf ochtenden. We hopen op steun van de gemeente, want de kinderen zijn leerplichtig. Deze voor ons nieuwe uitdaging kwam heel plotseling. Ook via het Samenwerkingsverband en Passend Onderwijs willen we hulp vragen. Op school zijn er luisterboeken met cd's ingezameld, maar we kunnen er nog meer gebruiken. Ook tekenfilms, zoals van Dribbel of Dikkie Dik, waarbij de kinderen de taal horen terwijl ze kijken of meelezen zijn welkom. Evenals deskundige vrijwilligers.''