• Oud Woudenberg

Avond over geschiedenis en Reformatie van Woudenberg

​WOUDENBERG​​ Volgend jaar, 31 oktober 2017, is het vijfhonderd jaar geleden dat de basis gelegd werd voor het protestantse christendom dat zich afzette tegen 'paapse misstanden' en daarna een deel van de wereld veroverde. In het kader van deze herdenking zal kerkhistoricus en dominee Pieter Koekkoek, van Protestantse Gemeente De Voorhof in Woudenberg, op 26 oktober, tijdens de Historische Avond van Stichting Oud Woudenberg, een lezing geven over de 'geboorte van Woudenberg' en hoe de Reformatie zich in Woudenberg heeft voltrokken.

Het ontstaan van Woudenberg verliep niet vanzelfsprekend. ,,Het gebied dat nu Woudenberg heet, was oorspronkelijk een moerasbosgebied. Het is het laatste gebied dat ontgonnen is in de late Middeleeuwen, en werd geschonken door de bisschop aan de Sint-Laurensabdij van Oostbroek: 'Henschoten en het Westerwoud'. Uit die laatste, het gebied waar niemand iets mee kon beginnen vanwege de drassige grond, is de dorpskern van Woudenberg ontstaan. In 1240 kocht Philips van Rijningen het gebied. Hij zag wel kans om het te ontwikkelen. Door het graven van sloten ontstond er een piepkleine verhoging: 'het bergje in het woud', de plek waar nu de Voorstraat loopt.''

REFORMATIE ,,Tijdens de avond zal ik ook ingaan op wat er in tijd van Philips van Rijningen, en later in de 16e en 17e eeuw, gebeurde om de kerk van Woudenberg op protestantse orde te krijgen.'' De vele uren die Koekkoek in de bibliotheek van de Oudheidkamer in Woudenberg en in kerkelijke archieven heeft doorgebracht, hebben zich vertaald in een helder stuk geschiedschrijving voor De Klapperman. Het eerste exemplaar wordt op de avond van de lezing gepresenteerd.

,,In 1521 ontstond de eerste Protestantse gemeente in Woudenberg. Er werd voor het eerst een kerkraad aangesteld en avondmaal gevierd. In 1581 werd de Rooms-Katholieke religie verboden door de Staten van Utrecht en in 1584 overlijdt de laatste pastor. De vicaris, waarschijnlijk ook werkzaam in de kerk, ziet kans zich over de kansel te ontfermen. Er volgen predikanten die of een slechte reputatie hebben, of bijvoorbeeld geschorst worden vanwege vrijzinnigheid. Ondertussen gaat het Rooms-Katholieke leven in het dorp min of meer door.''

HISTORISCHE AVOND De Klapperman van oktober, een uitgave van Oud Woudenberg, bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het ontstaan van de kern van het dorp Woudenberg. Het tweede en grootste deel gaat over de Reformatie. Tijdens de Historische Avond wordt voor de pauze het eerste deel behandeld en na de pauze het tweede deel.

De Historische Avond op woensdag 26 oktober start om 20.00 uur in De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139. Voor de gelegenheid presenteert banketbakker Jaap Schimmel de authentieke Steenbeigel: na 800 jaar opnieuw gebakken.

De avond is vrij toegankelijk, maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten.