Apotheek naar multifunctioneel centrum

WOUDENBERG Acht jaar na de opening van Multifunctioneel centrum De Schans wordt een deel van het centrum verbouwd. Door gezamenlijke huisvesting van de Gemeente en Vallei Wonen is vestiging van de apotheek in het centrum en een uitbreiding van de huisartsenpraktijk De Schans mogelijk.

 

Directeur van Vallei Wonen Kees van Kampen legt uit dat de woningcorporatie vanuit de wens om te bezuinigen op zoek was naar een nieuwe partij om het multifunctionele centrum te versterken. Van Kampen: ,,Met de wens van de apotheek om zich te vestigen in het centrum ontstond de mogelijkheid tot een nieuwe indeling. Daarbij lag er al langere tijd een vraag van Huisartsenpraktijk De Schans voor uitbreiding en huurt de gemeente voor het sociaal team vanaf 2014 wegens ruimtegebrek een deel van ons kantoor." Het is een win-win situatie voor alle partijen. De Woudenbergse Apotheek heeft de helft van de kantoorruimte van Vallei Wonen gekocht aan de westkant van De Schans. Deze ruimte wordt verbouwd, krijgt een eigen ingang en er zijn inmiddels extra parkeerplaatsen gerealiseerd. John Pas, mede-eigenaar van de Woudenbergse apotheek vertelt dat een apotheek midden in de woonwijk aan de Parklaan niet wenselijk meer is. De parkeerdruk neemt toe en deze locatie heeft een betere toegang voor de levering van medicijnen. Daarbij voldeed het huidige pand niet meer aan de eisen van de apotheek van nu. ,,Deze moet uitnodigend en toegankelijk zijn. Daarnaast wordt er van ons verwacht dat privacygevoelige informatie in een aparte ruimte wordt besproken", aldus Pas. In de nieuwe apotheek komen dan ook twee spreekkamers, één meer dan wettelijk verplicht.

 

ONDER EEN DAK De komst van de apotheek sluit aan bij het landelijke toekomstplaatje om zoveel mogelijk eerstelijns zorg onder één dak te brengen. Huisartsen Jaco Lekkerkerker en Nelleke Gravesteijn vertellen dat de huidige zorg eist dat er nauw contact is tussen de huisarts en apotheek. ,,Onder één dak loop je makkelijker bij elkaar binnen", verduidelijkt Gravesteijn. Doordat de taken van de huisartsen veel breder zijn geworden, zijn de huisartsen blij met de mogelijkheid om de praktijk te vergroten.  Vallei Wonen heeft een deel van de ruimte van Loket De Kleine Schans gekocht van de gemeente en zij verhuren het vervolgens aan de huisartsen.

Na samenvoeging van Loket De Kleine Schans en het resterende gedeelte van Vallei Wonen krijgen de Gemeente en Vallei Wonen één gezamenlijk kantoor. ,,De gemeente huurde al één ruimte. Dat ging zo goed dat wij besloten hebben dit structureler aan te pakken en zo kostenefficiënter te kunnen werken. Wij gaan samen algemene ruimten als de entree, vergaderkamers, keuken en sanitaire voorzieningen delen", vertelt Van Kampen. Wethouder Gijs de Kruif voegt toe: ,,Wij gaan functies niet samenvoegen, maar als je dichtbij elkaar zit weet je elkaar makkelijk te vinden en dat werkt positief. Het sociaal domein omvat tenslotte wonen, welzijn en zorg." De verbouwing zal voor de apotheek half november en voor het overige deel in december gereed zijn.