• Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink

Apenkooien voor alle schoolkinderen

WOUDENBERG Midden in de Kerstvakantie hield Korfbalvereniging Woudenberg op 28 december in de Camp een apenkooievenement voor alle Woudenbergse kinderen tussen 5 en 12 jaar.

Bij apenkooien worden allerlei gymnastiektoestellen in de zaal gezet en daarop en over wordt een tikspel gespeeld. Dat betekende veel rennen, klauteren en klimmen voor alle 150 deelnemende kinderen. Aan de andere kant van de zaal waren korfbalactiviteiten.

ENTHOUSIAST Sylvia van Waveren: ,,Als korfbalvereniging willen we mensen enthousiast maken voor de korfbalsport en leden werven. Daarom bieden we nu ook korfbalactiviteiten aan. We zoeken vooral nieuwe leden onder de groep kinderen die nog niet bij een sportvereniging betrokken is."

Organisatoren Gerben van Dijk en Anneloes Bijkerk lieten de kinderen in groepjes rouleren langs de activiteiten.

,,We hebben zo'n evenement al eens eerder gehouden, maar dit keer hebben we veel aandacht geschonken aan de PR. Overal in het dorp hingen posters met een aankondiging, maar ook hebben verschillende scholen het evenement in hun nieuwsbrief gezet.

Daardoor zijn er nu tweemaal zoveel kinderen op af gekomen. De Regiobank sponsort ons. Zij ondersteunt graag activiteiten in het dorp.

In Maarn, Scherpenzeel en Renswoude is geen korfbalvereniging. Waarschijnlijk gaan we volgend jaar onze PR ook op die dorpen richten. Alle deelnemende kinderen krijgen een attentie en een aanbod voor 3 gratis trainingen op 14, 21 en 28 januari.

Aanmelden kan via jc@kvwoudenberg.nl. Wie deelneemt aan die trainingen krijgt een presentje."

Na deze kinderactiviteit startte in de andere zaal van sporthal de Camp het traditionele oliebollentoernooi voor volwassen korfbalspelers die daarvoor zelf een team mochten samenstellen.