• Joke van der Heide

'Ander soort vrijheid hier'

WOUDENBERG Rahaf is één van de vergunninghouders die deze zomer deelnam aan de participatiecursus in Woudenberg. Voor haar was het voor de tweede keer. Deze keer hielp zij als Arabische tolk. Binnen anderhalf jaar heeft Rahaf zich de Nederlandse taal op B1-niveau eigen gemaakt en wil zij zich inzetten voor VluchtelingenWerk Midden-Nederland.

Joke van der Heide

 

Rahaf is enthousiast over de cursus. Zij vertelt dat de groep zes keer bij elkaar is gekomen. Ze praat over Nederlandse waarden en normen als gelijkheid, vrijheid, solidariteit en participatie. Zij vindt het goed om meer te leren over Nederland en de regels. Dat vormt volgens haar de basis van een samenleving. Het meest opvallende vindt zij dat er een ander soort vrijheid heerst in Nederland dan in Syrië, waar zij vandaan komt. Als voorbeeld geeft zij hoe Nederlanders tegen homoseksuelen aankijken. ,,In Syrië mag het niet en zie je geen homoseksuelen", legt ze uit.

 

ARABISCHE DOCENT De eerste cursus waar Rahaf aan deelnam, werd gegeven door een Arabische docent. ,,Dat vind ik heel belangrijk, want dan begrijpen de deelnemers het beter. Je kunt dan samen uitgebreider discussiëren. Dat is goed, want er komt veel op je af als je een leven wilt opbouwen in een ander land." Rahaf kan het verschil beoordelen, omdat de tweede cursus door een Nederlandse docent werd gegeven en zij er toen bij zat als tolk.

Rahaf vindt de cursus een goede aanvulling op de verplichte inburgeringscursus. ,,Deze cursus gaat dieper op bepaalde onderwerpen in. Daarnaast kan iedereen ook zelf onderwerpen aandragen", vertelt zij. Op verzoek van de deelnemers is er bijvoorbeeld uitleg gegeven over het onderwijssysteem in Nederland. Met drie kinderen in de leeftijd van 16, 13 en 5 jaar was dit voor Rahaf heel belangrijk.

Sinds zij in januari 2016 in Woudenberg via gezinshereniging zijn komen wonen, hebben haar kinderen vanaf april eerst les gehad in het taalcentrum. Nu volgen zij een Nederlandse opleiding. Haar oudste dochter gaat het nieuwe schooljaar naar 3 HAVO, haar tweede dochter naar het VMBO en haar zoon naar de Griftschool. Zij vertelt dat de kinderen de taal snel oppakken. Dat geldt zeker ook voor haar zoontje. Wel merkt ze dat hij zijn opa en oma en tante in Aleppo heel erg mist.

ACTIEF Na afloop van de cursus ondertekenen de vergunninghouders de participatieverklaring.

Hiermee verklaren zij dat zij de Nederlandse waarden en normen respecteren en actief willen mee doen in de samenleving. Rahaf wil dit in ieder geval. De eerste stap was voor haar om de Nederlandse taal goed te beheersen. In september gaat zij op voor de vierde cursus: Nederlands op B2-niveau.

Dat is verrassend snel, gezien de korte tijd dat zij in Nederland woont. Naast het volgen van de cursus kijkt zij bewust naar Nederlandse televisie, probeert de krant te lezen, leest haar zoontje kinderboeken voor en gaat het gesprek aan met de buren. Als tweede stap wil zij zich als vrijwilliger actief inzetten voor VluchtelingenWerk Midden-Nederland. Tot slot heeft zij als droom om met haar man een Syrisch restaurant te starten.