• Joke van der Heide

Ambtsgebed Woudenberg onder druk; meerderheid steunt voorstel GBW

WOUDENBERG GBW kwam woensdag met een initiatiefvoorstel om het ambtsgebed, dat sinds 2017 voor de opening van de raadsvergadering wordt uitgesproken, af te schaffen en te vervangen door een openingstekst met stiltemoment.

Joke van der Heide

Voor- en tegenstanders gaven vol passie, weliswaar met groot respect, hun reacties waren verdeeld binnen zowel de coalitie als de oppositie. Voor GBW is de reden voor het indienen van het voorstel dat Woudenberg meer en meer groeit naar een inclusieve samenleving. Een samenleving, waarin iedereen meedoet, ongeachte welke achtergrond, geloof of levensopvatting men heeft en waar men vandaan komt. Een christelijk ambtsgebed dat stipt om 20.00 uur bij de start van de vergadering namens alle aanwezigen wordt uitgesproken voldoet hier niet aan.

RESPECT GBW vindt dan ook dat het ambtsgebed mensen met een andere geloofs- of levensovertuiging uitsluit en daarom niet zorgt voor verbinding, maar juist voor scheiding. Ook zij moeten de kans krijgen voor bezinning. Hierbij is volgens Marco van de Hoef respect de sleutel, want respect hoort bij een inclusieve samenleving en democratie.

INCLUSIVITEIT Liberaal Jhony Stalman sloot zich hierbij aan. Het liberalisme staat volgens hem voor zoveel mogelijk vrijheid voor de burgers zonder dat de vrijheid van anderen wordt beperkt. Vanuit die overtuiging en de wens voor een inclusieve samenleving stelde Stalman dat het ambtsgebed hier niet bij past. Op de vraag van het CDA of hij zich ongemakkelijk voelt bij het ambtsgebed reageerde hij:,, Ik voel mij niet ongemakkelijk, maar ik voel mij er geen onderdeel van." Moniek van de Graaf (PvdA-GL) sloot zich hierbij aan:,, Uit respect sta ik op en wacht tot het gebed wordt uitgesproken, dat niet het mijne is." Door een verbindende openingstekst is er inclusiviteit voor alle raadsleden volgens haar.

LANGE TRADITIE Henk-Jan Molenaar (SGP) bestreed dit. Voor hem is het collectief uitspreken van het ambtsgebed van grote waarde en lange traditie. ,,Wij weten dan dat ons werk gezegend wordt en dat is niet te vervangen." Zijn wedervraag is dan ook of een openingstekst wel beantwoordt aan de principes van inclusiviteit. Moniek van de Graaf reageerde dat haar fractie het belangrijk vindt dat alle 15 raadsleden zich hierin kunnen vinden.

KOSTBAAR CDA en SGP vinden het onbegrijpelijk dat GBW met dit voorstel komt. In november 2017 is unaniem besloten om het ambtsgebed voor de opening van de raadsvergadering uit te spreken. Als reden geeft Marco van de Hoef dat er sinds de verkiezingen nieuw bloed is in de fractie. Maar zo stelt hij:,, Als fractie staan wij er met 5 man sterk achter." Elli van Oosterom (CU) reageerde met passie op de uitspraak van PvdA-GL dat je geloof en politiek moet scheiden. ,,Ik kan mijn geloof niet thuislaten." Zij vertelde dat zij als coalitiepartner vooraf is ingelicht over het voornemen van GBW en haar betrokken mening heeft gegeven. GBW is echter volgens haar vrij om dit onderwerp te agenderen. Voor haar is het ambtsgebed zo kostbaar dat zij er geen groot politiek debat over wil.

TELEURGESTELD Michel Hardeman (CDA) was teleurgesteld en maakte zich met ambitie sterk voor behoud van het ambtsgebed, desnoods al om 19.45 uur voor die partijen die dit willen. Marco van de Hoef reageerde dat dit in een andere ruimte natuurlijk kan. Op de vraag van Hardeman wat het college ervan vindt gaf de burgemeester aan dat zij een privémening heeft, maar dat zij de burgemeester is van alle partijen. Tellend kwam Michel Hardeman op 9 christelijke raadsleden, die toch allemaal voor het raadsdebat zijn, zo stelde hij. Sierd Smit (PvdA-GL) reageerde dat hij niet alle christenen over één kwam moet scheren. ,,Zelf ben ik christen, maar ik heb moeite met collectieve gebeden." De verwachting is dat het voorstel met 8 stemmen voor en 7 tegen op 11 juli wordt aangenomen.

Met 50 reacties van zowel inwoners als kerken staat het initiatiefvoorstel in de top als voorstel met de meeste bezwaren. Henk-Jan Molenaar toonde hierover zijn verbazing. Dat hij verbaasd was begreep Marco van de Hoef niet, aangezien Molenaar zelf alle kerken heeft aangeschreven. Oud SGP raadslid Jan van Bentum sprak namens de Hersteld Hervormde gemeente in. Het uitspreken van het ambtsgebed gaf hij kracht in zijn raadswerk. Hij zag het afschaffen als een ander spoor bij God vandaan en sprak de hoop uit dat het initiatiefvoorstel niet wordt aangenomen.