• Private initiatieven op Kostverloren

    Joke van der Heide

'Aldi wil in het dorp blijven'

WOUDENBERG  Door GBW en CDA worden mogelijke private initiatieven genoemd rondom  Kostverloren van het voormalige advocatenkantoor tot aan het Aldi-pand. De vraag is over welke scenario's wordt gesproken en of dit betekent dat Aldi toch plannen heeft om uit het dorp te vertrekken.

Door Joke van der Heide

Johan Wagteveld van Woudenberg Vastgoed BV reageert namens Aldi en geeft aan dat dit vooralsnog niet de bedoeling is.

,,Wij willen in lijn met de wens van het college kijken hoe Aldi op de huidige plek of elders in het dorp kan uitbreiden. Aldi heeft al een paar jaar geleden aangegeven dat het winkeloppervlakte in Woudenberg te klein is voor de nieuwe visie van de supermarktketen." Verhuizen naar de Kop van de Spoorzone was voor Aldi daarom een prima oplossing. Het college heeft vorig jaar echter besloten dat een tweede supermarkt aan de Kop van de Spoorzone niet wenselijk is, omdat dit een kannibaliserend effect heeft op het centrum van het boodschappendorp Woudenberg.

Wagteveld vertelt dat er op dit moment gesprekken gevoerd worden met verschillende partijen van eigenaren, huurders tot franchiseondernemers. Wagteveld: ,,Wij zijn bezig met het opstellen van een  stedenbouwkundig plan. Dit is een proces, waar veel tijd over heen gaat. De plannen zijn nog heel prematuur." Hij bevestigt wel dat zowel Albert Heijn, Aldi als Hema betrokken zijn bij de plannen. Op de vraag of Woudenberg Vastgoed bv nog steeds het aanbod doet om 250.000 euro te investeren in het dorpscentrum vertelt hij dat dit aanbod was gekoppeld aan het vertrek van Aldi naar de Kop van de Spoorzone en vooralsnog niet meer actueel is.

 

GEEN SPRAKE Van enige bezorgdheid over eventuele nieuwe ontwikkelingen rondom Kostverloren en daardoor misschien wel alsnog een vertrek van de Aldi uit het dorpscentrum, lijkt bij AH-supermarkt eigenaar Gerard van den Tweel geen sprake. ,,Ik ga daar nu nog niet op vooruitlopen. De Aldi zit voorlopig, net als de Albert Heijn op een prima plek. Die zie ik dus nog niet zo snel uit het dorpscentrum vertrekken. Bovendien is niet gezegd dat er in eventuele nieuwe ontwikkelingen rond Kostverloren geen plek meer zou zijn voor de Aldi. Laten we eerst maar eens afwachten of die plannen er komen. Met het nieuwe centrumplan kunnen we in Woudenberg in ieder geval voorlopig vooruit. We hebben onze inbreng kunnen leveren en er zijn op bepaalde punten aanpassingen doorgevoerd. Ik ben daarom heel tevreden met het plan wat er ligt, de nieuwe route door het centrum en de parkeergelegenheid."

 

Marco van de Hoef (GBW) vertelt dat ook zijn partij er een voorstander van is dat Aldi in het dorp blijft. ,,In het coalitieprogramma staat dat een vertrek van Aldi niet kannibaliserend mag werken op het dorpscentrum. Daarbij worden de kansen dat Aldi vertrekt naar de Kop van de Spoorzone steeds kleiner gezien het provinciale beleid. Onze fractie heeft alleen de deur op een kier gehouden, omdat Aldi heeft aangegeven te willen uitbreiden en als dit niet kan uit Woudenberg te vertrekken. Dat willen wij voorkomen."