Akkoord kosten wateroverlast

WOUDENBERG De raad gaat unaniem akkoord met een investering van 1,5 miljoen om voor 2030 maatregelen te nemen om het risico op wateroverlast te beperken. Dit betekent dat de rioolheffing circa 7 euro meer wordt per huishouden. De raad stemde na onderbouwing van het college voor de duurste variant. Bij het goedkoopste scenario kan er tegen relatief weinig kosten, 360.000 euro, veel effect behaald worden op afname van het risico op wateroverlast. Met deze maatregelen vang je het laaghangende fruit stelt het college. Het percentage voor afbouw van het risico is dan 48 procent.

Bij de duurste variant, 1,5 miljoen, is het percentage voor afbouw van het risico maar 4 procent hoger. De raad vroeg zich dan ook af of die 4 procent meer 1,2 miljoen investering waard is. Het college overtuigde hen. Bij de goedkoopste variant zijn de maatregelen beperkt en plaatselijk. Om de risico's voor 2030 en op langere termijn verder te verkleinen moeten er kostbare maatregelen genomen worden als hoge investeringen voor het vervangen van grote riolen.

Als deze maatregelen niet genomen worden zullen de risico's op wateroverlast stijgen volgens het college. In de toekomst zullen de duurdere maatregelen dan alsnog nodig zijn om de verdere gevolgen van de klimaatontwikkeling op te vangen. Als extra motivering geeft het college aan dat de maatregelen ook een positief effect hebben op onder andere duurzaamheid (afkoppeling regenwater en afvalwater). Aangezien de gemeente maar 50 procent van de openbare ruimte in beheer heeft, levert een actieve houding van de inwoners extra winst op. Minder verharding en meer groen in tuinen verlaagt het risico. De wateroverlast is het grootst op de Rembrandtlaan, Frans Halslaan, Parallelweg, J.F. Kennedylaan, Dorpsstraat, Koningin Emmastraat en Henschoterhof.