• Joke van der Heide

    Joke van der Heide

Afscheid kleurrijk VVD-raadslid Odile de Man: ´Alsof ik een kind achterlaat´

WOUDENBERG Het kleurrijke VVD-raadslid Odile de Man nam afgelopen donderdag afscheid van de Woudenbergse raad. Dit in verband met haar verhuizing naar Zeist. Nog één keer straalde zij in het debat met haar grote kennis over ruimtelijke ordening.

Joke van der Heide

Aan het einde van de raadsvergadering sprak burgemeester Titia Cnossen haar toe. De burgemeester gaf aan dat de raad de inbreng van Odile erg zal gaan missen. ,,Jij bent een heel kleurrijk raadslid. Altijd to the point, zeer direct en een mooie versterking van de dames in de raad." Kenmerkend voor Odile vond de burgemeester haar gevecht met de laptop, waar veel informatie uit kwam tijdens het debat. ,,Jij vertelde ons dan hoe het zat. Je hebt als ambtenaar ruimtelijke ordening van de gemeente  Soest heel veel expertise op dit vlak en legde dat met grote volharding uit aan de raad. Jouw inbreng was kleurrijk, maar wel op een fijne manier." 

 

SiNTERKLAAS Toen de raad vorig jaar  besloot om bouwbedrijf Morren subsidie te geven om te verhuizen van de Griftdijk naar de Spoorzone toonde Odile dat de VVD-fractie het hier niet eens was met de volgende tweet: ,,Niet Morren, Sinterklaas bestaat." De burgemeester noemde ook de loyaliteit van de kleine, trouwe VVD fractie. Odile zat tijdens de vergaderingen op de kop van de tafel en tegenover haar zaten op de tribune haar fractiegenoten, die iedere vergadering aanwezig waren en haar als één-vrouwfractie ter zijde stonden.

 

HECHT In een persoonlijk gesprek met de redactie gaf Odile aan hoe hecht haar fractie is en hoe zij daarvan genoten heeft. De VVD is de vorige raadsperiode na een periode van afwezigheid weer met één zetel in de Woudenbergse raad gekomen. ,,Ik ben vanaf het eerste  uur bij deze wedergeboorte betrokken geweest. We hebben het weer opgebouwd vanuit het niets. Niemand van ons had politieke ervaring. We vergaderden aan de keukentafel en waren het nooit oneens. Dit gebeurde voor het eerst bij het raadsvoorstel over  het oprichten van een varkensstal aan de Slappedel 8A", vertelt Odile. Zij zal het raadswerk erg gaan missen. ,,Het voelt echt als of ik een kindje achter laat."

 

RESPECT Over de begintijd vertelt zij dat zij zich al snel realiseerde dat als je iets wilt bereiken binnen de raad, je respect moet afwingen. ,,Je moet  laten zien dat je kennis van zaken hebt. Het gaat niet alleen om je politieke gevoelens over de inhoud. Wat mij tegen is gevallen, is dat politiek heel erg op de persoon is. Je zit daar ook als mens en dat moet klikken." Haar politieke vuurdoop had zij bij de bezuinigingsdiscussie, waarbij zij een motie indiende voor behoud van de halve BOA. ,,Er werd geschorst, onderhandeld op de gang en ik was er heel trots op dat ik draagvlak binnen de raad kreeg."

 

Na  bijna vier jaar merkt zij dat zij binnen de raad echt wordt gewaardeerd voor haar  kennis en dat zij andere partijen zover kan krijgen dat ze  nadenken over  hun stem. En die stem is volgens haar heel waardevol. ,,Je kan echt  het verschil maken voor burgers. Dat is zeker op het  gebied van ruimtelijke ordening, dat één van de weinige  beleidsterreinen is die lokaal wordt bepaald. Door in te stemmen met alle wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan Bebouwde Kom geeft de raad haar controlerende taak weg en ontneemt zij de burger de kans voor een eerlijk speelveld ten op zichten van initiatiefnemers en projectontwikkelaars. Daarvan moeten we niet de schuld geven aan wethouder Gijs de  Kruif, maar aan jezelf, als je het als raadslid toelaat en dat  is donderdag helaas gebeurd."

 

MOED Op de vraag wat het raadslid zijn haar gebracht  heeft, noemt zij moed. ,,Je hebt moed nodig om het te doen, jezelf neer te zetten en kennis te vergaren op allerlei gebieden. Soms vind ik het beangstigend om overal een mening over te hebben. Dat mijn stem er echt toe doet."

 

Dat heeft Odile vooral bij het onderwerp zorg in het sociaal domein. ,,Ik vond het moeilijk om als raadslid hier grip op te krijgen. Voor ons is het nieuw, maar ook voor het college. We hebben allemaal een kennisachterstand, hoe goed je  je best ook doet. Daarbij kunnen wij als raad geen gelijkwaardige gesprekspartner zijn van het college, als wij niet over voldoende feiten beschikken. Ik zie dat we met  z'n allen tegen ons kunnen aanlopen en maak me zorgen voor de toekomst."

 

VOLWASSEN Het kindje dat zij achterlaat is inmiddels volwassen. De VVD in Woudenberg  leeft. De VVD Woudenberg heeft flink meer leden en een kieslijst met negen enthousiaste kandidaten. ,,Dat  is mede het werk van voorzitter Hans Barelds, die tot de verkiezingen mijn plaats in de raad zal innemen." De VVD heeft Jhony Stalman gekozen als lijsttrekker voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.