• Archief

Acht keer beroep tegen bestemmingsplan Bebouwde Kom

WOUDENBERG Er zijn acht in plaats van de, eerder in de commissievergadering genoemde, drie beroepsschriften bij de Raad van State ingediend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Bebouwde Kom.

Joke van der Heide

De gemeente vertelt dat deze beroepsschriften voornamelijk betrekking hebben op het bedrijventerrein en technische fouten. Naast de ingediende beroepsschriften is er bij de Raad van State één verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Door dit verzoek kan de inwerkingtreding van (een deel van) het bestemmingsplan worden opgeschort. De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan voor één perceel. Het indienen van een beroepsschrift kan de inwerkingtreding niet schorsen.

Ook zijn er belanghebbenden die uiteindelijk geen beroepsschrift bij de Raad van State hebben ingediend, omdat de gemeente heeft aangegeven dat de geconstateerde fouten in het bestemmingsplan hersteld worden. Het gaat om technische fouten, zoals bouwvlakken die niet goed ingetekend zijn. Deze fouten zijn tijdens het uitgebreide proces van inspraak niet opgemerkt of aangepast.

Afgelopen dinsdag gaf wethouder Gijs de Kruif tijdens de commissievergadering aan dat het fouten betreft van het ingehuurde adviesbureau en dat deze bereid is om de fouten op hun kosten te herstellen. Op de vraag van onze redactie of de gemeente uiteindelijk niet verantwoordelijk is, omdat zij het bureau inhuurt, bevestigt de gemeente dat zij verantwoordelijk is voor de inhoud van het bestemmingsplan. ,,Het is echter voor ons niet haalbaar om zelf elk perceel handmatig te controleren. Wij moeten vertrouwen op de kennis en kunde van adviesbureaus." Voor de zomer wordt een partiële herziening van het bestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd.