• import

Aantal misdrijven in Woudenberg daalt

WOUDENBERG De veiligheidscijfers van het afgelopen jaar laten zien dat het totaal aantal misdrijven in Woudenberg het afgelopen jaar is afgenomen ten opzichte van 2017. De daling is vooral terug te zien in het aantal autokraken (-24) en vernielingen (-56%). Het aantal woninginbraken is in de laatste zes maanden van het jaar gedaald met 37%. Omdat het in Woudenberg om kleine aantallen misdrijven gaat, kan het percentage misdrijven sterk dalen of stijgen ten opzichte van het vorige jaar.

Burgemeester Cnossen: ,,De veiligheidscijfers over 2018 laten een mooi resultaat zien. Tegelijkertijd zijn we ons er van bewust dat wanneer inwoners wel met een inbraak of een andere vorm van criminaliteit te maken hebben, dit grote impact kan hebben op hun gevoel van veiligheid."

Fysieke vormen van criminaliteit, zoals inbraken en overvallen, raken steeds meer verweven met of maken plaats voor digitale criminaliteit. Volgens deskundigen van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland wordt digitale criminaliteit qua omvang - maar met veel grotere impact - de fietsendiefstal van de toekomst. Voorbeelden van digitale criminaliteit zijn digitale fraude, digitaal pesten, phising en marktplaatsoplichting.