• Archief BDUmedia

Aanslag gemeentebelasting in de brievenbus

WOUDENBERG De aanslagen voor de gemeentelijke belastingen 2015 worden deze week verzonden. De dagtekening is dit jaar 28 februari. Op de aanslag staan de te betalen belastingen vermeld. Daarbij wordt de WOZ-beschikking toegevoegd, die voor het belastingjaar 2015 geldig is. De WOZ-beschikking staat alleen in de aanslag, als de ontvanger feitelijk eigenaar is van een woning of 'niet-woning'. Het is voor iedereen mogelijk om de gemeentelijke belastingen in termijnen te betalen.

Wethouder Gijs de Kruif: ,,Een speerpunt van de gemeente is om inwoners en ondernemers altijd zo goed mogelijk te informeren, ook over belastingaanslagen. Het is goed dat men weet dat gespreid betalen of een mogelijke kwijtschelding bespreekbaar is. De gemeente voorziet hierbij in maximale bereikbaarheid bij vragen; persoonlijk, telefonisch en via het digitale loket."

WOZ Alle eigenaren van een onroerende zaak ontvangen een WOZ-beschikking. De beschikking heeft dit jaar de peildatum 1 januari 2014. De WOZ-waarde is het bedrag dat de woning of de 'niet-woning, bedrijfspand of grond waard zou zijn op 1 januari 2014. De basis en de onderbouwing van deze waarde staat op het taxatieverslag. Via het online Loket Belastingen van de gemeente kunnen inwoners en ondernemers het taxatieverslag vinden. Inwoners zien daarbij ook welke verkochte woningen de gemeente heeft gebruikt voor de onderbouwing van de WOZ-waarde, op de woning of 'niet-woning'.

BEZWAAR Bezwaar maken tegen de belastingaanslag kan ook digitaal, via het online Loket Belastingen. Het bezwaarschrift wordt dan direct door de afdeling Belastingen ontvangen. Bezwaar indienen kan tot zes weken na dagtekening van de belastingaanslag. De gemeente waarschuwt voor zogenaamde 'no cure-no pay' organisaties, die bezwaar kunnen aantekenen voor inwoners. Door deze externe diensten kunnen kosten uiteindelijk hoger oplopen dan gedacht, zonder garantie dat het bezwaar gegrond is. De gemeente Woudenberg is te allen tijde zelf bereikbaar voor nader advies aangaand bezwaar.

KWIJTSCHELDING Inwoners met een minimum inkomen en weinig tot geen vermogen komen wellicht in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Of een ontvanger hiervoor in aanmerking komt toetst de gemeente. Hiervoor is het nodig om een formulier aan te vragen bij de gemeente. Dit kan via telefoonnummer 033-2776331 of 033-4573388. Inwoners die eerder volledige kwijtschelding ontvingen krijgen dit jaar automatisch een formulier.

LOKET De uitgebreide toelichting met betalingstermijnen, aanvullende informatie over kwijtschelding en bezwaar voegt de gemeente dit jaar bij de aanslag in de envelop. Daarnaast kan de ontvanger van de belastingaanslag inloggen in het Loket Belastingen. In een afgeschermde omgeving kunnen ontvangers de eigen gegevens en de aanslag of taxatieverslag raadplegen. Op de website vinden inwoners ook het tarievenoverzicht en verder aanvullende informatie over de gemeentebelastingen 2015. Inwoners die niet beschikken over internet en die graag aanvullende informatie en/of het taxatieverslag aan willen vragen kunnen dit telefonisch doen, via tel. 033-2776330 of 033-4573373.

Voor alle informatie over de gemeentelijke belastingen: www.woudenberg.eu