• Nu kan restafval nog naar de Milieustraat gebracht worden

    Joke van der Heide

Aanpassingen milieustraat: Voorstel andere afvalstromen

WOUDENBERG Duurzaamheid via de invoering van Diftar werkt alleen als inwoners geen goedkope andere manieren kunnen vinden om van het restafval af te komen. Het college kwam afgelopen week met oplossingen voor drie van deze zogenaamde 'diftarlekken', te weten de milieustraat, kringloopwinkels en afvalbakken in de openbare ruimte.

 

Joke van der Heide

Op dit moment kunnen mensen tien keer gratis naar de milieustraat en voor elf euro per keer nogmaals tien keer. Dat is veel goedkoper dan het legen van de restafvalcontainer van 9,20 euro per ophaalbeurt. Met het huidige systeem bestaat dan ook het risico dat inwoners al hun restafval naar de Milieustraat brengen. De milieustraat moet volgens de gemeente dan ook worden aangepast. Er zijn meerdere mogelijkheden hiertoe. Zoals onder andere een bovengrondse restafvalcontainer, een weegbrug tot alleen gratis afvalstromen op de milieustraat en betaalde afvalstromen via een private afvalverwerker.

 

WEEGBRUG  Het bezwaar van de bovengrondse restafvalcontainer met pasjessysteem is dat inwoners het restafval hierin gooien, maar het grofvuil nog steeds gratis naar de mlieustraat kunnen brengen. Een weegbrug wordt als een eerlijk systeem gezien, waar de vervuiler betaalt. Een onoverkomelijk nadeel hierbij is volgens de gemeente de investering van 150.000 tot 200.000 euro. De voorkeur van de gemeente is dan ook dat alleen de gratis afvalstromen op de Milieustraat blijven. Hier horen klein chemisch afval, asbest, grof tuinafval, plastic, oud papier, wit- en bruingoed, glas, vlakglas en autobanden bij. De betaalde afvalstromen als grof huishoudelijk afval, puin en hout (niet zijnde tuinafval) moeten de inwoners bij Remondis brengen. Dit betekent een extra rondje rijden naar Scherpenzeel. Remondis was volgens wethouder Gijs de Kruif het enige bedrijf dat in het werkgebied reageerde op het verzoek van de gemeente.

 

WEEGBRUG HenkJan Molenaar (SGP) vroeg de wethouder om het alternatief van de weegbrug te overwegen. ,,Waarom gaan wij als gemeente niet serieus aan de slag en zetten samen de schouders er onder", riep hij de andere raadsfracties op. Het is volgens hem een investering met een lange houdbaarheidsdatum van 15 jaar. Omgerekend betekent dit 4.30 euro per huishouden per jaar.

Michel Hardeman (CDA) noemde de weegbrug een dure oplossing, maar wel eerlijk. Ook Marco van de Hoeven was geïnteresseerd in de rekensom van Molenaar.

De wethouder vond een investering van 200.000 euro veel geld voor de enkele keren dat inwoners per jaar hier gebruik van maken. Hij beloofde de raad de beschikbare cijfers hierover te sturen.

 

KRINGLOOP Voor het diftarlek bij de kringloopwinkels Dorcas en Kringloopcentrum Woudenberg stelt het college voor om tot een maximum van 2.200 euro een vergoeding te geven op basis van ingeleverde weegbonnen. De 200 openbare afvalbakken worden vervangen voor nieuwe afvalbakken met een kleinere inwerpopening. Bij verkeerd geplaatst afval wordt toezicht gehouden door de BOA en Toezichthouder, het eerste jaar 200 uur en het tweede 100 uur.