• Joke van der Heide

Aanpak Laan 1940-1945

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg heeft afgelopen donderdag verkeersmaatregelen aangekondigd aan Laan 1940-1945 om de verkeersveiligheid te verhogen.

Door Joke van der Heide

 

In haar brief aan de bewoners geeft de gemeente aan dat uit onderzoek is gebleken dat op de Laan 1940-1945, gelegen tussen de Nico Bergsteijnweg en de Wartburgschool, de maximum toegestane snelheid van 30 km veelal wordt overschreden en reden is voor verkeersmaatregelen. De gemeente kiest voor visuele maatregelen, die bestaan uit het aanbrengen van een 30 km aanduiding op het wegdek, zoals op de Heinelaan. Ook ontvingen de bewoners bij de brief klikostickers en zal er tijdelijk een 30 km snelheidspaal worden opgehangen, waarmee de automobilist op zijn snelheid wordt gewezen. Als de weersomstandigheden het toelaten worden de maatregelen deze week al genomen. Een jaar later dan is afgesproken met de raad.

 

In haar brief legt de gemeente uit waarom niet gekozen is voor fysieke maatregelen in de vorm van het aanleggen van drempels. Het nadeel, zo geeft de gemeente aan, is dat hierbij trillingen ontstaan waardoor er grote kans aanwezig is dat schade aan de aanliggende woningen ontstaat. In het raadsvoorstel vorig jaar werd ook aangegeven dat uit een bewonersbijeenkomst december 2013 is gebleken dat hier geen draagvlak voor is. Buurtbewoner Mark Kloosterhuis bestrijdt dit.

,,Voorafgaand aan deze bijeenkomst is bewoners gevraagd om met ideeën te komen. Van al deze ideeën was niets terug te vinden in de presentatie tijdens de bijeenkomst. De gemeente kwam toen wel met een voorstel voor één type drempel, waar niemand het voordeel van zag." Kloosterhuis stuurde de gemeente op 17 maart jl. een klachtbrief over de jarenlange discussie omtrent de verkeersveiligheid Laan 1940-1945.