• Het debuut wethouder Anita Vlam.

    Joke van der Heide

900.000 extra zorgkosten, jaarrekening gemeente wel in de plus

WOUDENBERG De raad boog zich afgelopen week in de raadscommissievergadering over de jaarrekening 2018. Hoewel er sprake is van een plus van 487.000 euro, uitten alle fracties hun zorgen over de overschrijding van 900.000 euro op het sociaal domein.

Joke van der Heide

UITDAGINGEN Wethouder Anita Vlam stelde de zorgen van de raad over de uitgaven van het sociaal domein te herkennen en beloofde in de begroting van 2019 aan te geven hoe het college hier mee om wil gaan. Zij benadrukte dat het college een voorstander is om het voorzieningenniveau voor de Wmo, zorg en jeugd op peil te houden, maar gaf aan dat daar wel een prijskaartje aan zit. Gezien het grote te kort heeft het college in ieder geval voorgesteld om het gehele positieve bedrag van 2017 te reserveren voor het sociaal domein. De wethouder gaf enthousiast aan met deze en andere uitdagingen met z'n allen aan de slag te willen gaan.

Door de langere aanlooptijd voor de collegevorming en een nieuwe samenstelling van het college gebeurt dit met vertraging. Waar andere jaren de Kadernota al richting gaf aan de plannen, komt het college dit jaar met een beleidsarme Kaderbrief en wordt het plannen maken uitgesteld tot het najaar. Hierdoor kan de belofte van de toenmalige wethouder op het sociaal domein, Pieter de Kruif, niet worden nagekomen. Hij beloofde dat het college tijdens de Kadernota 2018 met concrete voorstellen voor maatregelen zou komen. De SGP vond toen al dat er kostbare tijd verloren ging en dat wordt nu alleen maar meer.

OVERHEAD Zowel SGP als CDA wezen tijdens de bespreking op de hoge overheadkosten in het sociale domein. Gelden die volgens Michel Hardeman (CDA) besteed zouden moeten worden aan het leveren van kwalitatieve zorg. Tijdens een regionale bijeenkomst heeft hij begrepen dat bijna de hele regio te kampen heeft met een tekort op het sociaal domein. Volgens hem valt het Woudenbergse tekort zowel bij vergelijkbare gemeenten als bij grotere gemeenten negatief op. Zijn vraag was of dit te maken heeft met de oprichting van de Cooperatie De Kleine Schans, een unieke keuze in Nederland.

Ook de Wmo-, zorg- en jeugdkosten zijn gestegen het afgelopen jaar. Wethouder Marleen Treep legde uit dat dit snel kan gebeuren op de Woudenbergse schaal ,,Een paar zware zorggevallen zijn hiervan al de reden. Het gaat soms om kosten van 100.000 euro per client", legde zij uit.

KRITISCH Jhony Stalman (VVD) verwacht kritische jaren om het tekort op het sociale domein te kunnen beheersen. Zeker met alle andere wensen die er zijn op het gebied van duurzaamheid, veilig wonen en een duurzaam centrum. Hij voorspelde dat de raad ergens een keuze zal moeten gaan maken. Henk-Jan Molenaar (SGP) was dat met hem eens. Hij begrijpt dat het grootste deel van de hogere bijdrage van de Rijksoverheid aan de gemeente vanaf 2019 nodig zal zijn voor het sociaal domein, maar verheugt zich op het debat over welke andere keuzes er gemaakt zullen worden voor andere opgaven als het klimaat en toekomstbestendig wonen.