• Hannie Lamberink-van de Veen
  • Hannie Lamberink-van de Veen

70 jaar christelijk onderwijs: ´Blij met goede contacten andere scholen´

WOUDENBERG Het was in september 70 jaar geleden dat de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel in Woudenberg christelijk onderwijs startte.

Jan Morren is een groot gedeelte van die 70 jaar bij het christelijk onderwijs betrokken geweest. In 1947 was hij de jongste leerling, later zat hij van 1968 tot 1987 in het schoolbestuur en tegenwoordig ziet hij zijn kleinkinderen Renske, Marcus en Niklas de Olijfboom bezoeken.

OPRICHTINGSVERGADERING ,,Vlak na de oorlog werd er gewerkt aan de wederopbouw en was het onrustig in Woudenberg. In de Dorpskerk was een nieuwe dominee, ds. Bouw. Hoewel er op de openbare school wel godsdienstonderwijs werd gegeven, miste hij een christelijke lagere school in het dorp. Dat leidde tot de oprichtingsvergadering in 1947. Mijn vader meldde zich met 113 anderen aan.

De toenmalige burgemeester, Baron van Heeckeren, en de Openbare School waren niet blij met het initiatief. Voor onderwijsinspecteur Linderman telde echter het motief dat ds. Bouw verwoordde: 'Wat baat het de mens dat hij werelden wint maar schade lijdt aan zijn ziel'. Zo kwam er een School met de Bijbel. Niet alleen lezen en rekenen zijn belangrijk, maar vooral de Bijbel als richtsnoer. Ik vond bestuurslid zijn dankbaar en zinvol werk."

De opgerichte vereniging had tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord, samengevat in de Drie formulieren van Enigheid. Het doel was de oprichting en instandhouding van christelijke scholen in Woudenberg en het bevorderen van de belangen ervan. Hoewel de vereniging interkerkelijk was, waren de meeste bestuursleden afkomstig uit de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde Kerk.

PAKHUIS Jan Morren: ,,De school werd eerst gehuisvest in de openbare school aan de Geeresteinselaan die nu verbouwd wordt tot woonruimte, door de lokalen te verdelen en een schot in de gang te plaatsen. Ook werden het pakhuis van Helms, Eben Haëzer en het catechisatiegebouwtje in de Schoolstraat gebruikt. Vaak zaten twee klassen in één lokaal. Ook was er een 7e klas tot 14 jaar.

De christelijke school trok veel leerlingen en ouders en bestuur waren druk met het regelen van de schoolinventaris en de huisvesting van de leerkrachten. In 1952 werd de School met de Bijbel naast de al bestaande huishoudschool gebouwd op boerenland van Jhr. Hooft aan de Ekerse Dijk.

Hoofd was de heer Meeuwsen en er was juffrouw Steenbergen. PCO GELDERSE VALLEI Later werd dit de Koningin Julianaschool die nu is aangesloten bij Stichting PCO Gelderse Vallei. Omdat het bestuur streefde naar een school in ieder kwadrant van het dorp werd in 1967 in een nieuwe wijk de Willem van Oranjeschool opgericht en in 1972 de Rehobothschool.

Deze zijn nu samengegaan in de Olijfboom. De vereniging participeerde zelfs in de mavo in Scherpenzeel, omdat ze ook in Woudenberg voortgezet onderwijs wilde."

VIERMASTER Sinds 1 januari 2017 is de vereniging opgegaan in een groter verband, de Viermaster, waarin twee bestuursleden vanuit de Olijfboom zitting hebben. Naast de protestants-christelijke scholen bestaat er in Woudenberg ook een reformatorische school, de Wartburg.

Na de invoering van de wet op het basisonderwijs in 1985 vielen ook 4 kleuterscholen onder het bestuur waaronder de door de dames Hooft opgerichte Wilhelminabewaarschool.

Directeur Marianne Meerveld van de Olijfboom: ,,We zijn dankbaar dat er na 70 jaar nog steeds christelijk onderwijs is in Woudenberg. De fusie met de Viermaster maakt de school toekomstbestendig. De Olijfboom heeft een eigen plek in het dorp. Vroeger werden de verschillen benadrukt maar nu zijn we blij met de goede contacten met de andere Woudenbergse scholen."