• Ferdy Damman

2,5 miljoen liter urine van festivalgangers gepromoveerd tot kunstmest

SCHERPENZEEL De urine van de festivalgangers op Lowlands, dat afgelopen weekend in Biddinghuizen plaatsvond, is niet in het riool verdwenen, maar wordt door Waterschap Vallei en Veluwe gerecycled tot kunstmest. Het festival trok dit jaar ruim 50.000 bezoekers, goed voor bijna 2,5 miljoen liter urine.

Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Vallei en Veluwe werkten de afgelopen dagen samen om het afvalwater te verwerken. Het grootste deel is via een persleiding afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Dronten. ,,Bijna 2,5 miljoen liter urine werd overgebracht naar de Energie- en Grondstoffenfabriek in Apeldoorn, waar Waterschap Vallei en Veluwe fosfaat wint uit poep en urine en er ter plekke hoogwaardige en milieuvriendelijke kunstmest van maakt, bruikbaar in de land- en tuinbouw'', meldt het waterschap.

Fosfaat is een kostbare meststof, die nu nog wordt gewonnen uit mijnen in onder andere Marokko en China. De verwachting is dat deze natuurlijke bronnen over 50 à 100 jaar uitgeput raken. Zonder fosfaat kan er geen enkel gewas groeien en daarom is het, gezien de groeiende wereldbevolking, van essentieel belang om bestaande (lokale) bronnen te hergebruiken. ,,We zien afvalwater niet meer als afval, maar als bron van duurzame energie, kostbare grondstoffen en schoon water.''

In de nabije toekomst gaat Waterschap Vallei en Veluwe nog meer afvalstoffen uit water halen, zoals cellulose (grondstof voor de kartonindustrie) en alginaat (bindmiddel voor de verfindustrie). Uit rioolslib maakt het waterschap duurzame energie, in de vorm van biogas, stroom en warmte.