• De HBVW roept alle huurders in Woudenberg op lid te worden om hun belangen nog beter te kunnen vertegenwoordigen.

    Joke van der Heide

‘Jammer dat nog niet alle huurders in Woudenberg ons kennen’

WOUDENBERG Huurdersbelangenvereniging Woudenberg (HBVW) zoekt leden. ,,Ons bestuur heeft een sterke achterban nodig”, laat de vereniging weten in een persbericht. ,,Van de 1100 huurders in Woudenberg zijn er 324 van ons lid. Veel huurders weten kennelijk nog niet van ons bestaan af en dat is jammer'', zegt HBVW-secretaris Diet Karel, ,,want we vertegenwoordigen de huurdersbelangen bij Vallei Wonen, ook wanneer het gaat om bijvoorbeeld betaalbaar huren.’’

De HBVW is volgens Karel een gelijkwaardige partner van gemeente en woningcorporatie Vallei Wonen. Deze drie partijen komen geregeld samen voor overleg. ,,Op die manier laten we de stem van de huurders klinken in de Woudenbergse samenleving. Zo hebben we het afgelopen jaar dankzij vier actieve groepen meedenkende huurders 27 concrete adviezen samengevat in maar liefst zeven prestatieafspraken. De uitgebrachte adviezen betreffen de thema’s duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid.’’

Ook heeft een groep jongeren plannen uitgewerkt om in Woudenberg wonen voor starters mogelijk te maken. ,,Dat leidde tot heel veel enthousiasme. Maar de realisatie van Tiny Houses is helaas iets waarover door de politiek niet meteen een besluit genomen is.’’

De vereniging hoopt dat meer Woudenbergse huurders de HBVW leren kennen en lid willen worden. ,,Lidmaatschap is zó belangrijk want dan kunnen huurders hun stem laten horen. Hoe kunnen we anders adviezen uitbrengen over de toekomst van wonen in Woudenberg?’’ Voor de kosten hoeven belangstellenden het niet te laten. ,,Het lidmaatschap bedraagt slechts € 0,45 maand, nog geen zes euro per jaar.’’ Wie lid wil worden kan voor meer informatie en een lidmaatschapsformulier mailen naar diet.karel@ziggo.nl. Zie ook www.huurdersbelangenvereningwoudenberg.nl.