• Reinier van Santen en Jessica Willems willen de kwetsbaarheid van jonge Woudenbergs eemantelzorgers bespreekbaar maken.

    Hannie Lamberink-van de Veen
  • Reinier van Santen en Jessica Willems willen de kwetsbaarheid van jonge Woudenbergs eemantelzorgers bespreekbaar maken.

    Hannie Lamberink-van de Veen

´Zicht krijgen op kwetsbare jongeren´

WOUDENBERG ,,Uit cijfers van landelijk onderzoek blijkt dat 1 op de 4 jongeren op één of andere manier mantelzorger is. In Leusden zijn dat er ongeveer 100. Wij proberen zicht te krijgen op deze groep kwetsbare jongeren in Woudenberg en willen het bespreekbaar maken. Ook hier moet er een grote groep jonge mantelzorgers zijn maar daar weten we nu niets van. Zo'n jongere denkt misschien dat hij of zij de enige is maar dat is niet zo!" Aan het woord zijn jongerenwerker Reinier van Santen van Jeugd-punt en Jessica Willems, netwerkregisseur van coöperatie de Kleine Schans.

Jessica en Reinier vertellen dat ze een steunpunt willen gaan opzetten voor jonge mantelzorgers waar ze hun verhaal kwijt kunnen, waar ze steun en advies kunnen krijgen en waar ze andere jongeren kunnen ontmoeten die in hetzelfde schuitje zitten. In Scherpenzeel bestaat zo'n steunpunt al.

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten zoals een familielid, vrienden, buren of kennissen. Mantelzorgers hebben een persoonlijke band met degene die ze zorg verlenen en bieden langdurig onbetaalde zorg. Voor jongeren is de definitie breder. Jonge mantelzorgers zijn jongeren tot 25 jaar die voor langere tijd een naaste ondersteunen, begeleiden, verzorgen en daarmee meer huishoudelijke en zorgtaken op zich nemen dan voor jongeren gebruikelijk is. Daarbij kan het gaan om een ouder met een langdurige of ernstige ziekte waardoor die extra zorg nodig heeft en zijn eigen bezigheden niet of minder kan uitvoeren, een familielid met psychische problematiek, een broer of zus waar altijd rekening mee gehouden wordt vanwege een stoornis of ziekte, een familielid met een verslaving of depressie of een dementerende ouder. De problemen kunnen zeer verschillend zijn. Jongeren kunnen zich daar zorgen over maken.

MINITESTJE Jessica Willems: "Een minitestje om te bepalen of je mantelzorger bent zijn de volgende vragen. Ben je jonger dan 25, heeft er iemand bij jou thuis extra zorg nodig en maak jij jezelf daar wel eens zorgen over. Als je die vragen met ja kunt beantwoorden ben je een jonge mantelzorger." Reinier voegt daar aan toe:"Elke jongere vindt zijn eigen opgroeisituatie normaal, zelfs als ze daar nadeel van ondervinden, omdat ze geen andere kennen. Toch kunnen ze als mantelzorger onder druk staan en minder toekomen aan dingen die voor leeftijdgenoten vanzelfsprekend zijn. Ook als ze niet zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de zorg wordt er toch meer van hen gevraagd. Het kost hen energie naast hun werk of studie en hun vrienden. Als er in een gezin problemen zijn rond één van de gezinsleden dreigen de anderen vaak vergeten te worden. Dat kan leiden tot isolement of zelfs depressie. Deze jongeren moeten zich dat bewust worden en daarom goed voor zichzelf zorgen. Samenzijn met anderen met vergelijkbare ervaringen geeft erkenning en verlichting."

Jeugd-punt en coöperatie de Kleine Schans willen samen met jongeren zo'n steunpunt opzetten en nodigen iedereen die denkt dat hij/zij onder de doelgroep valt uit om zich aan te melden. Er is al een gezellige laagdrempelige activiteit bedacht om mee te beginnen en kennis met elkaar te maken. Daarna kunnen er vaker activiteiten plaatsvinden om jonge mantelzorgers ontspanning en contactmogelijkheden te bieden. Eventueel kan de groep jonge mantelzorgers opgedeeld worden in groepjes met een vergelijkbare situatie.

Wie mee wil denken kan contact opnemen met Jessica of Reinier: J.Willems@dekleineschans.nl of RvS@jeugd-punt.nl

Meer info en tips: https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/voor-jonge-mantelzorgers