• Foto: Joke van der Heide

´Woudenberg aantrekkelijk maken voor bedrijven´

WOUDENBERG Met de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030 wil de gemeente bouwen aan een sterk sociaal en duurzaam economisch klimaat, waar bedrijven zich graag willen vestigen. Dit wil de gemeente niet zelf doen, maar door de krachten vanuit de samenleving als ondernemers, onderwijs, organisaties en overheid met elkaar te verbinden in een nog te vormen stuurgroep.

Door Joke van der Heide

Wethouder Gijs de Kruif legt uit dat de voorzitter van de Bedrijvenkring Woudenberg - Scherpenzeel, Jan Schreuder, terecht altijd zegt dat alles samenhangt. Dat bij een sterke economie een goed sociaal beleid mogelijk is, want dan is er ruimte om mensen die minder goed meekomen op de arbeidsmarkt extra hulp te bieden. Dat is een wisselwerking volgens de wethouder en precies wat de achterliggende gedachte is voor de voorgestelde nieuwe manier van werken 

,,Wij willen dat de ideeen niet vanuit de gemeente komen, maar deze juist worden opgehaald vanuit de samenleving. Daarom willen wij de verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsagenda ook bij de stuurgroep neerleggen en hen ook budgethouder maken", vertelt de wethouder.

De gemeente is wel betrokken bij de stuurgroep. Zij levert de secretaris. Dit is Sandra Neven, de nieuwe bedrijvencontactfunctionaris. Daarnaast zitten er mensen vanuit de gemeente in de stuurgroep vanuit de O van overheid en levert de gemeente budget. Vanuit meerdere posten in de begroting - economie, duurzaamheid en sociaal domein - wil de gemeente enkele tienduizenden euro's beschikbaar stellen voor nieuwe initiatieven en projecten. Met de voorwaarde dat de inbrenger van het initiatief ook meefinanciert.

Sandra Neven voegt toe dat de basis van deze nieuwe en dynamische aanpak is gelegd tijdens de bijeenkomst 'Wind mee voor Woudenberg' van 4 februari.