• Hannie Lamberink-van de Veen
  • Een onderbouwgroep ging op bezoek bij de ouderen in zorgcentrum Groenewoude.

    Hannie Lamberink-van de Veen
  • Hannie Lamberink-van de Veen
  • Hannie Lamberink-van de Veen
  • Hannie Lamberink-van de Veen

´Voor iemand hele wereld´

WOUDENBERG In de Jan Ligthartschool werd afgelopen week een 'burgerschapsweek' gehouden onder het motto 'Voor de hele wereld ben je iemand, maar voor iemand ben je de hele wereld'.

Hannie Lamberink-van de Veen

In deze week hebben alle klassen activiteiten bedacht waarmee ze iets kunnen betekenen voor anderen. Deze burgerschapsweek sloot aan bij de landelijke actie NL Doet.

OP BEZOEK Groep 7 en 8 bezochten kinderdagverblijf Happy Kids en groep 6 ruimde zwerfvuil op. Een klas maakte kaarten voor zieken en een onderbouwgroep ging op bezoek bij de ouderen in zorgcentrum Groenewoude. 

ONWENNIG In Groenewoude zaten de ouderen 6 maart al in de Serre aan de koffie toen de groep arriveerde. Een beetje onwennig kwamen de kinderen binnen. De Jan Ligthartschool was nog niet eerder hier op bezoek geweest.

Alle ouderen kregen een zelfgemaakte kaart van de kinderen waarop een spreuk of een klein verhaal stond. Er waren zelfs meer kaarten dan ouderen.

MIKADO De kinderen knoopten gesprekjes aan met de ouderen en brachten gezelligheid en vertier met zich mee.

Ondertussen was er drinken en wat lekkers voor iedereen en werden spelletjes te voorschijn gehaald. Een groepje ging mikado spelen met enkele bewoners en een andere groep ging sjoelen.

Ook werd er met elkaar gezongen: 'Berend Botje ging uit varen' en 'Op een grote paddenstoel'. Een meisje zong zelfs het liedje van juf Ank: 'Hallo allemaal'.

Na een uurtje vertrokken de kinderen en begeleidende moeders weer naar school.