• VVD

´Versoepelen wet- en regelgeving voor gratis toegang´

WOUDENBERG Alle inwoners en de politiek in Woudenberg willen dat het Henschotermeer voor iedereen toegankelijk is en blijft.´´ Zo reageert Jhony Stalman van de VVD op de stelling dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het Henschotermeer gratis toegankelijk blijft.

,,Bezoekers betalen nu al een (beperkte) bijdrage, in de vorm van parkeergeld voor auto of fiets, maar verder is de toegang vrij.
Wij zijn van mening dat dit zo zou kunnen en moeten blijven als de nieuwe uitbater van het Henschotermeer de exploitatie van het Henschotermeer financieel gezond kan maken, door de gelegenheid te krijgen meer activiteiten te ondernemen. Denk hierbij aan uitbreiding van de horecavoorzieningen, het organiseren van evenementen die een breed publiek trekken et cetera. Hiertoe zal wet- en regelgeving, in het bijzonder bestemmingsplannen en vergunningen, versoepeld kunnen worden. Dit is in onze optiek de rol van de overheid in deze kwestie. Niet het eventuele gat in de begroting dichten door een bedrag over te maken, maar door een ondernemer in staat te stellen te ondernemen. Zonder dat daar een hek en entreeprijzen voor nodig zijn.´´