• Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink

´Stichting Kunst en Cultuur heeft wezenlijke functie´

WOUDENBERG Drie jaar geleden volgde Angela van Iersel Martine Krikke op als voorzitter van Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg. Nu stapt ze uit het bestuur en draagt het voorzitterschap over aan Wils van der Steen.

Door Hannie Lamberink

Angela: ,,Ik vond deze bestuursfunctie erg leuk maar ik wil nu weer tijd hebben voor mijn gezin, mijn bedrijf en mijn kunstenaarschap. Ik heb geprobeerd de stichting te stabiliseren en de basis te verbreden door nieuwe mensen aan te trekken. Ook heb ik als voorzitter leuke dingen meegemaakt, zoals het bezoek van de commissaris van de koning, de avond voor nieuwe inwoners, en het bezoek van de Eierhoogheden. Al vanaf mijn 14e zit ik in allerlei besturen omdat dat me van huis uit goed ligt. Via een advertentie in de Woudenberger vonden we een nieuwe voorzitter."

STEENTJE BIJDRAGEN Wils van der Steen besloot na een gesprek met Martine Krikke: ,,Daar ga ik mijn steentje aan bijdragen. Stichting Kunst en Cultuur heeft een wezenlijke functie in en voor het dorp Woudenberg met hun cursusaanbod en de exposities van kunstenaarsplatform de Kunstberg."

Doordat op zijn werk de organisatie veranderde ging Wils met pensioen, waardoor tijd voor andere dingen ontstond. Hij had altijd al affiniteit met kunst en cultuur, vooral literatuur en toneel, begon een cursus kunstgeschiedenis en was door zijn werk bij INBO geïnteresseerd in architectuur. Voor de PvdA is hij politiek actief.

POTENTIE Wils: ,,Deze kunstenaarsgroep beschikt over veel potentie. Ik zie toewijding, betrokkenheid en een goede onderlinge communicatie. Het zijn professionals die naast het docent- of kunstenaarschap vrijwillig bezig zijn in de organisatie. Ik vind dat hun professionaliteit betaald moet worden. Secretaris Martine Krikke pakte de organisatorische zaken al goed op maar ik wil stimuleren dat er meer op schrift gesteld wordt. Cultuur voegt iets toe aan het geluk van een mens. Een rijk aanbod van kunst en cultuur naast sport en andere activiteiten is voor mij ook vanuit de PvdA belangrijk."

PRODUCTVERNIEUWING Wils blijft wel commissielid en secretaris voor de PvdA en wil zijn politieke ervaring nu ook voor Stichting Kunst en Cultuur inzetten.

,,Ik wil zoeken naar productvernieuwing en naar meer nieuwe docenten, waarbij professionaliteit het uitgangspunt blijft. Het is niet meer zoals vroeger bij 'Woudenberg maakt Woudenberg wijzer'. Zowel voor ouderen als voor jeugd moet er een breed en passend cursus- en activiteitenaanbod zijn. Er zijn nog veel ideeën die uitgevoerd kunnen worden, zoals een vriendenkring Kunst en Cultuur opzetten. Daarnaast wil ik inventariseren welke initiatieven niet zijn doorgegaan om die misschien opnieuw op te pakken. We zouden vanuit de gemeente wel meer ondersteuning willen bij één en ander."

KINDERKUNSTDAGEN Angela: ,,We organiseren elk jaar de Kinderkunstdagen en zoeken de laatste jaren hierbij meer verdieping. Op de basisscholen geven we betaalde gastlessen. In het Cultuurhuis zetten we gezamenlijke activiteiten op met de andere partners zoals bij het jubileum in maart. Het Cultuurhuis is na deze 5 jaar niet meer weg te denken uit het dorp. Wils kan ons met zijn verfrissende 'van buitenaf blik' goed stimuleren."