• Hannie Lamberink-van de Veen
 • Hannie Lamberink-van de Veen
 • Het kunstwerk in de Theresiakerk in Maarn.

  Hannie Lamberink-van de Veen
 • In de Dorpskerk van Maarsbergen stonden schilderijen van Sabrina Tetenburg.

  Hannie Lamberink-van de Veen
 • Het voelschilderij van Angela van Iersel.

  Hannie Lamberink-van de Veen
 • Bezoekers bewonderen de klankstaven van Frank Renssen

  Hannie Lamberink-van de Veen

´Respecteren wat God toevertrouwde´

WOUDENBERG In de Maartenskerk in Doorn was 9 mei de opening van het negende Feest van de Geest, dat om de twee jaar plaatsvindt, met een afwisselend programma van toespraken, zang, muziek, theater en klankbeelden.

Hannie Lamberink-van de Veen

In de weekenden daarna waren vijftien kerkgebouwen op de Utrechtse Heuvelrug geopend voor bezoekers van dit kunstevenement. In de Voorhof in Woudenberg maakte Nicole van der Schaaf een installatie met zes bewerkte foto's van kinderen uit de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog die hoop en toekomst uitbeelden. Muziektheater Vestzak, bestaande uit Aad van Balen en Dik Boelee, sloot op maandag 21 mei het Feest van de Geest in de Voorhof af met hun voorstelling 'Ronduit Geestig'.

Vooral op Hemelvaartsdag en Pinksteren was er veel belangstelling. Op zaterdag was dit minder. Daarom is dit jaar de tussenliggende vrijdag geschrapt.

MOOIE PLANEET In de deelnemende kerken was een grote variatie aan kunstwerken te zien: beeldhouwwerken van hout en steen, schilderkunst en installaties. De kunstwerken en het verhaal erachter stimuleren mensen tot gesprekken over hun geloof. In elke kerk waren gastvrouwen/heren aanwezig voor uitleg en koffie. Ook waren er powerpointpresentaties te zien, waarin alle kunstenaars aan het woord kwamen over hun werkstuk. Zij kozen zelf het kerkgebouw voor dit nieuwe kunstwerk. Ze moesten ook gemeenteleden bij het kunstwerk betrekken en het kunstwerk speelde een rol in de Pinksterkerkdienst. Vanwege het thema 'Levensadem' hadden de kunstenaars nagedacht over ´Gods schepping en hoe de mens daar mee omgaat´: ,,Onze mooie planeet is kostbaar. We moeten respecteren wat de Schepper ons toevertrouwde."

VERBLINDEND In de Dorpskerk in Maarsbergen stonden kleurige schilderijen van Sabrina Tetenburg. Met haar schilderij 'Verblindend', dat de schepping van de wereld verbeeldt, roept ze iedereen op tot leven en zuiverheid.

In de Theresiakerk in Maarn stond een kunstwerk van Rinke Fierinck: twee witte handen rond een eivormige bol van klei. Daarmee beeldt ze uit dat de mens ingrijpt in de natuur maar ook dat Gods scheppende kracht een afdruk achter laat. In de Ontmoetingskapel in Maarn was een blauw albasten beeld te zien van Brechtje de Boer: ,,Het bewerken van steen is een metafoor voor het leven. Je komt allerlei verrassingen tegen. Het leven is zelf een grote ademtocht. Ik ben uitgegaan van de steen die tot leven komt als er licht op schijnt en op longen lijkt. Met Pinksteren komen mensen tot leven."

VOELSCHILDERIJ Voor de Maartenskerk maakte edelsmid Mirjam Verhoef een kunstwerk met zilveren vorken en lepels van gemeenteleden als grondstof. De kapel van Bartimeüs in Doorn was lastig te vinden maar eenmaal aangekomen waren daar kunstwerken van vier kunstenaars te zien: een bronssculptuur van Totie Vlek, een werkstuk van kalkzandsteen van Riet van Nieuwenhuizen, een grijs vilten voelschilderij van de Woudenbergse Angela van Iersel en een klankstavenopstelling van Frank Renssen. Vooral dit kunstwerk riep bewondering op: ,,Je moet er maar opkomen om met klankstaven van verschillende tonen de verschillende mensen en talen uit te beelden zodat blinden de Pinksterboodschap kunnen voelen en horen".