• Dick van de Merwe

´Mooi resultaat Koningsplein´

WOUDENBERG Voor de eerste keer is in Woudenberg gekozen voor medeopdrachtgeverschap bij de invulling van inbreidingslocatie Koningsplein. Het was vooraf een spannend traject voor zowel de gemeente als de architect. Terugkijkend op de resultaten van de drie workshops geven zij aan blij te zijn dat omwonenden en nieuwe bewoners samen tot een mooie en passende invulling van het plan zijn gekomen.

Joke van der Heide

NIEUWSGIERIG Wethouder Pieter de Kruif vertelt dat hij benieuwd was of deze formule aan zou slaan bij de Woudenbergers. Belangstelling was er vanaf de start. De opkomst voor de workshops was bij beide groepen groot. Architect Dick van de Merwe merkte wel dat de deelnemers er in het begin sceptisch tegenover stonden of zij echt invloed hadden op de invulling van het plan. ,,Ze hadden het idee dat alles misschien al in achterkamertjes besloten was, maar merkten dat dat niet zo was. Er werd echt naar hun mening geluisterd.

ONTWERPPROCES Projectontwikkelaar Woudenburcht dacht waar mogelijk mee. Dat vind ik een compliment waard", vertelt Dick van de Merwe. Zelf voelde hij zich daardoor meer regisseur van het ontwerpproces dan alleen maar architect. De wethouder voegt toe dat deze manier van werken vanaf de eerste workshop een proces in gang heeft gezet. ,,Tussen de workshops door werd er met de buren nagepraat over de voor- en nadelen. Het is echt een gezamenlijk proces geworden. Dat werd versterkt doordat veel nieuwe bewoners uit de wijk komen."

OPENHEID Omwonende Madelon van Ravenhorst woont aan de Willem de Zwijgerlaan. Zij vindt de poging om omwonenden echt bij de bouwplannen te betrekken goed. ,,Doordat alle betrokkenen bij elkaar gebracht worden en er openheid is, krijg je meer begrip voor de standpunten van een ander", legt Madelon uit. Een geïnteresseerde in één van de appartementen, Willem van de Meer, reageert enthousiast. ,,Procedureel en qua inspraak is dit een voorbeeld hoe het moet en kan."

VERBETERING Of er een appartementengebouw moet komen, was één van de discussies. De omwonenden hadden er geen voorkeur voor. Vooral de hoogte en daarmee de inkijk in hun tuinen, werd genoemd. Dick van de Merwe: ,,Toen ik liet zien dat een appartement er ook uit kan zien als een groot huis werden de reacties positiever. We gaan verder kijken of de balkons zo verplaatst kunnen worden dat er minder zicht op de tuinen van omwonenden is."

Voor omwonenden aan de Rubenslaan komt er door dit proces een verbetering. Door het plangebied iets op te schuiven richting de Ruysdaellaan kan er in de Rubenslaan een stoep komen en biedt het betere mogelijkheden tot parkeren in de nu smalle straat. Op verzoek worden de parkeerplaatsen en groenstroken aan de Willem de Zwijgerlaan beter verdeeld. Ook is er aandacht voor het behouden van langsparkeren op de Ruysdaellaan.

Op dit moment worden er persoonlijke gesprekken gevoerd met de mogelijk nieuwe bewoners over het ontwerp van hun eigen woning. Daarna volgen nog twee ronden met alle partijen. Voor meer informatie www.koningspleinwoudenberg.nl.